Persverklaring steungroep Free JuanRa

Amsterdam, 6 februari 2002

Geen enkele nieuwe feiten in uitleveringsverzoek,
Nederlandse justitie dreigt mee te werken aan uitlevering na verklaring onder marteling.


Vandaag is het uitleveringsverzoek binnengekomen tegen Juan Ramon Rodriguez Fernandez, de aktivist en zanger uit Barcelona die op 16 januari in Amsterdam werd opgepakt. Dit uitleveringsverzoek, ondertekend door de spaanse rechter Garzon, is vrijwel woordelijk gelijk aan het aanhoudingsverzoek van twee weken geleden. Echter met een belangrijk verschil: opeens, zonder ook maar een nieuw feit aan te dragen, is de beschuldiging veranderd van collaboratie naar "behoren tot de organisatie ETA en samenzwering voor het plegen van moord".
In slechts twee weken, zonder dat er ook maar een letter aan de eerdere tekst veranderd is, kan de beschuldiging blijkbaar enorm opgekrikt worden. Een sterk staaltje inflatie, blijkbaar met als gedachte "als de beschuldiging maar ernstig genoeg is, zal hij wel serieus genomen worden".

Deze beschuldiging is absolute onzin, en wordt op geen enkele wijze gestaafd door de aangedragen "feiten". Deze zijn een samenraapsel van volstrekt oncontroleerbare beweringen en van een verklaring die onder marteling is verkregen, en door degene die hem aflegde al lang is teruggetrokken.

De letterlijke tekst van de "feiten" luidt als volgt:
"Juan Ramon Rodriguez Fernandez" maakte deel uit van het door hen zelf genaamde "GORBEA commando" van de terroristische organisatie ETA, welke tegen het leven, integriteit en eigendommen van personen aanslagen pleegden in de provincies Barcelona en Gerona tussen de maanden mei en juli 2001. Binnen genoemde terroristische groepering verschafte hij, via de eveneens lid van de groepering, M.B., informatie over doelen van de terroristische organisatie. In concreto verschafte hij gegevens over de stichter van de organisatie CEDADE om een aanslag tegen zijn leven te plegen.
De door Juan Ramon Rodriguez Fernandez verschafte en gecontroleerde gegevens werden op schrift gevonden in de woning die door de vrijgelaten leden van het commando gebruikt werden in de straat Calle Villaroel te Barcelona. Bovendien voerde hij werkzaamheden als contactpersoon uit met de directie van de terroristische organisatie ETA buiten Spanje."

Deze zogenaamde feiten worden verder nergens op enige wijze onderbouwd. Het enige wat vermeld wordt, is dat de aantijging over de CEDADE berust op de verklaring van Garcia Jodra, die in Spanje in de gevangenis zit. (Volgens dezelfde verklaring van Jodra weigerde JuanRa trouwens om contactpersoon voor de ETA te zijn. Dit staat wel in het dossier, maar wordt blijkbaar door Spanje niet zo serieus genomen als de rest van de verklaring).
Deze Garcia Jodra legde de verklaring af tijdens de beruchte eerste 5 dagen van zijn arrestatie, waarin je in Spanje volledig incommunicado gehouden wordt. Volgens hem, en zijn arts, werd hij in deze periode gemarteld. Daarvan worden in Spanje jaarlijks tientallen gevallen bekend.

Verder blijft het nog steeds een raadsel waarom JuanRa een adres van de voorzitter van CEDADE door zou moeten geven. Deze man is algemeen bekend als de leider van deze neo-nazistische groepering, heeft een boekhandel waarin "Mein Kampf" te vinden is, en zijn adres is op tal van antifascistische websites te vinden, plus gewoon in het telefoonboek.


Voor Spanje is dit niet nieuw. Al vele organisaties, kranten en radiostations zijn op vage beschuldigingen per decreet verboden in de afgelopen vier jaar, zonder dat het ook maar in een geval tot een proces is gekomen.

Wat echter wel nieuw is, is dat Nederland dreigt te gaan meewerken met een uitlevering op zeer dubieuze gronden. Een uitlevering op basis van marteling, naar een land dat het met de democratie en rechtsstaat niet zo nauw neemt.

Uiteraard zullen wij ons hiertegen verzetten. JuanRa wordt vervolgd op basis van wie hij is: een Catalaanse aktivist die zich bezig houdt met kraken, antifascisme, de antiglobaliseringsbeweging en met de repressie van de Spaanse staat tegen linkse oppositie.
Nederland mag niet meewerken aan deze politieke uitlevering !!!