Stop uitholling burgerrechten
Juanra moet vrij !!

In januari 2002 werd Juanra Rodriguez in Amsterdam opgepakt, op basis van beschuldigingen uit Spanje dat hij informatie zou hebben verstrekt aan een commando van de ETA in Barcelona. Deze beschuldigingen werden in het uitleveringsverzoek nergens hard gemaakt; de enige 'feiten' zijn een verklaring van iemand die onder marteling is verkregen. Deze persoon heeft zijn verklaring ogenblikkelijk ingetrokken nadat hij uit de politiecel kwam.

Zowel de Nederlandse rechtbank, justitie als alle politieke partijen waren meer dan anderhalf jaar doof voor de harde feiten in deze zaak. Klakkeloos werd alle informatie uit Spanje overgenomen en zelfs goedgepraat. In Oktober 2003 waren alle middelen in Nederland uitgeput en werdt Juanra aan Spanje uitgeleverd. Hij zit momenteel vast in de SOTO DEL REAL gevangenis in Madrid en wacht daar op zijn proces.

De Steungroep FREEJUANRA is ervan overtuigd dat Juanra om politieke redenen vervolgd wordt. Juanra was zanger in een politieke band, en actief in diverse sociale bewegingen in Barcelona. Bijvoorbeeld de anti-globaliseringsbeweging, kraakbeweging en antifascisme. Daarnaast heeft hij altijd een kritische houding aangenomen tegenover de keiharde repressie van Spanje van de baskische onafhankelijkheidsbeweging.

Steeds vaker worden activisten binnen Europa geconfronteerd met repressie en criminalisering: denk maar aan Genua, Goteborg of het ontoelaatbare optreden van de politie tijdens de EU-top in Amsterdam in 1997.

Oprekken politie- en justitiebevoegdheden.

Al langere tijd worden de burgerrechten in Europa bedreigd. Maar zeker na 11 september en de anti-terreur-hype die daarop volgde is dit in een stroomversnelling terechtgekomen. De definitie van 'terreur' wordt opgerekt: volgens Spanje moet ook anti-globalisme eronder vallen, volgens Duitsland ook vreedzaam antikernenergie activisme. In Nederland en elders krijgt de politie ongehinderd toegang tot allerlei informatie, van bonuskaart tot GSM-verkeer.

Minder democratie, meer repressie.

In 2004 wordt het Europees uitleveringsbevel van kracht: elk land kan een ander land om uitlevering vragen, zonder dat er ook maar een rechter aan te pas komt. Computersystemen en uitgebreide databanken worden aan elkaar gekoppeld.

Tegelijkertijd wordt de democratische controle op politie, justitie en veiligheidsdiensten steeds minder. De verantwoording wordt op 'Brussel' geschoven. Maar het Europees parlement is een tandeloze tijger. En we zijn verder weg van een Europese grondwet, waarin burgerrechten worden vastgelegd, dan ooit.

Een nachtmerrie dreigt waar te worden: een Europees monster met vergaande repressie-mogelijkheden waarin zowel op nationaal als europees niveau elke democratische controle ontbreekt. Een Europa waarin geen burgerrechten zijn vastgelegd, maar wel intensief samengewerkt wordt aan de uitholling daarvan.

Hoeveel burgerrechten moeten er opgeofferd worden om een gevoel van veiligheid te creëren ?

Spanje martelt en onderdrukt oppositie!
Nederland werkt daaraan mee.