Vrijheid voor Gabriele Kanze! Geen uitleveringen aan de Spaanse staat

From: Anarchist Black Cross Gent <abc_gent@yahoo.com> Date: Sun, June 23, 2002 17:41

Volgende bericht heeft ons via anarchistische gevangene Thomas Meyer-Falk bereikt. Na Juanra in Nederland, werd nu ook in Zwitserland iemand aangehouden en opgesloten omdat er een uitleveringsverzoek werd uitgevaardigd door Spanje:

Vrijheid voor Gabriele Kanze! Geen uitleveringen aan de Spaanse staat

Gabriele Kanze werd op 14 Maart 2002 aangehouden toen zij vanuit Duitsland Zwitserland binnenkwam. Sinds 1995 bestaat er tegen haar een internationaal aanhoudingsbevel. De Spaanse justitie verdenkt haar van ondersteuning van de ETA. Concreet wordt ze ervan verdacht een woning gehuurd te hebben die ook door leden van het voormalige Barcelonese ETA-Kommando zou gebruikt zijn. De verwijzingen naar de woning werden onder foltering verkregen van een aangehouden lid van het kommando. Sindsdien kon Gabriele Duitsland niet verlaten zonder het gevaar te lopen aangehouden te worden.

Haar man Benjamín Ramos Vega, die eveneens verdacht werd van ondersteuning van het Barcelona Kommando, werd reeds in 1995 in Berlijn aangehouden en in 1996 aan de Spaanse staat uitgeleverd. Duitsland keurde daarmee een uitlevering goed die uitsluitend gebaseerd was op verklaringen die door foltering tot stand waren gekomen, en legde uiteindelijk ook de uitspraak van een Berlijnse rechtbank naast zich neer, die eiste dat de fysische integriteit van Benjamín gegarandeerd zou zijn. De Spaanse justitie veroordeelde hem tot meer dan 11 jaren gevangenis op basis van dezelfde beschuldigingen die nu ook Gabriele Kanze aangewreven worden ^Ö ondersteuning van het Barcelonese ETA Kommando. Sinds de zomer van vorig jaar werd zijn straf onderbroken wegens zijn slechte gezondheidstoestand (Benjamín lijdt aan AIDS ). Hij moet regelmatig medische controles ondergaan omdat hij in het geval van een verbetering in zijn gezondheidstoestand zijn straf verder moet uitzitten. Gabriele werd na haar arrestatie in de Onderzoeksgevangenis van Flums in het Zwitserse St. Gallen opgesloten. Een uitleveringsverzoek van de Spaanse justitie werd ingediend en die wordt nu door het Zwitserse gerecht onderzocht. De aanvraag van Madrid baseert zich volledig op feiten en beschuldigingen die reeds op het proces tegen Benjamín Ramos Vega gebruikt werden. Enkele van deze beschuldigingen werden toen door de Audiencia Nacional reeds niet geldig verklaard. De Zwitserse Justitie zal in de volgende maanden naast de formele gronden voor de aanhouding ook de vraag naar het respect voor de mensenrechten door de Spaanse justitie moeten onderzoeken. Zo zal ook de vraag onderzocht worden naar de bruikbaarheid van bewijzen die door foltering bekomen zijn. Een eindbeslissing over de uitleveringsaanvraag wordt slachts verwacht tegen het einde van dit jaar.

Voor de duur van het onderzoek worden officieel geen verscherpte opsluitingsmaatregelen bevolen. Maar het feit dat zij in een nieuwe gevangenis met 30 cellen als enige vrouw opgesloten is ^Ö daarnaast zitten er nu nog acht mannen ^Ö zorgt ervoor dat zij in feite geïsoleerd is. Dat betekent dat zij op dit moment enkel direct contact heeft met de politie en de bewakers. Haar post wordt gecensureerd, de brieven die zij aan Benjamín heeft geschreven zijn nog steeds niet aangekomen. Gabriele zou een overplaatsing naar een andere gevangenis kunnen aanvragen, maar wijst dit voorlopig af omdat zij nog een verslechtering van haar gevangenisomstandigheden vreest. Het gaat niet zo goed met Gabriele, steun van buiten is des te meer noodzakelijk. Gabriele kijkt uit naar post ^Ö ook zou ze graag leesmateriaal, boeken van buiten ontvangen.

Schrijf haar op het volgende adres:
Gabriele Kanze
c/o Untersuchungsgefängnis
Bergstr. 22 CH 8890 Flums
Schweiz

In Berlijn is er een steuncomité opgezet, financiële steun kan gestort worden op rekening van Rote-Hilfe OG Berlin, Konto Nr. 7189 590 600, Berliner Bank ( BLZ 100 200 00 ), vermelding: Gabriele Kontakt met Berlijnse steungroep: gruppe irrintzi mail: irrintzi@nadir.org homepage: http://www.nadir.org/nadir/initiativ/irrintzi of per post: Rote Hilfe e.V., OG Berlin, c/o Infoladen Intercambio, Kreutziger Straße 18, 10247 ____ Nog even meegeven dat de eerste zitting in het uitleveringsproces van Juanra nu dinsdag 25 Juni in Amsterdam zal doorgaan. Meer info: www.freejuanra.org.

Je kan Juanra nog steeds schrijven:
Juan Ramon Rodriguez Fernandez
P/a PI Nieuw Vosseveld
Lunettenlaan 501
5263 NT Vught
Nederland