Help mee met het verzamelen van Juanras borg

Sinds 25 oktober zit Juanra weer in de gevangenis in Vught. Het openbaar ministerie won een dag eerder een beroep bij het hof tegen zijn borgstelling. Juanra werd op 25 juni vrijgelaten op een borg van 20.000 euro en het inleveren van zijn paspoort. Op 17 september besloot een andere rechter deze borg te verlengen totdat Juanra definitief vrijgelaten wordt of wordt uitgelevert aan Spanje.

Een van de redenen die het gerechtshof gaf voor het weer op sluiten van Juanra, was dat de huidige borg niet door mensen uit Nederland, maar door sympathisanten uit Spanje was opgebracht. Dat argument, plus de andere argumenten, wil Juanra's advokaat op 5 november in een nieuw verzoek tot vrijlating aanvechten.

Daar hebben we jouw hulp bij nodig! We willen de borg verhogen, en tegelijkertijd heel openlijk zeggen dat we er absoluut van overtuigd zijn dat Juanra niet zal vluchten. Dat wil hij niet; hij wil met open vizier het onrecht in Spanje en de medeplichtigheid van Nederland aanklagen en in vrijheid zijn proces kunnen voorbereiden.

Daarom vragen we mensen om onderstaande verklaring te tekenen, en daarbij ook voor een zelf te bepalen bedrag borg te staan. Borg staan betekent, dat je het geld dus 'uitleent' en terugkrijgt op het moment dat Juanra of definitief vrijkomt of wordt uitgezet. Wij willen dat dit openlijk gebeurt, met naam en toenaam. Zo willen we aan iedereen duidelijk maken dat we Juanra's opsluiting een totaal zinloze en verwerpelijke, politieke beslissing vinden.

Mocht je nog vragen hebben dan kan je contact met ons opnemen via
06-19322304 of via info@freejuanra.org

Technische details: zodra het geld gestort/ontvangen is, ontvang je van ons een kwitantie. Zorg ervoor dat we alle details hebben om het geld ook weer bij je terug te krijgen! (Vooral bij Girotel willen er nog wel eens adresgegevens wegvallen)

  • Storten kan op Giro: 6800419 t.n.v. Solidariteitsgroep Politieke Gevangenen, Amsterdam, onder vermelding van borg 'Juanra'

  • Cash op afspraak met de Steungroep Free Juanra 06-19322304

Maak je geld over mail dan even het onderstaande naar info@freejuanra.org (van wie en hoeveel). Verklaringen moeten bij ons binnen zijn voor Zondag 2 november a.s.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Hierbij verklaar ik voor een bedrag van .... euro deel te hebben genomen
aan de borgstelling voor Juanra. Dit bedrag zal, totdat de borg weer
vervalt, beheerd worden door de Steungroep Free Juanra.

Naam
Plaats
Rekeningnr:

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

De besloten zitting vind plaats op 5 nov. op de Rechtbank aan de
Parnassusweg 220 in Amsterdam om 12:45u.