Amsterdam 7 oktober 2003

Rechtbank mist laatste kans om recht te spreken.

De rechtbank heeft vandaag besloten Juanra uit te leveren aan de Spaanse autoriteiten. Anderhalf jaar lang heeft Juanra in Nederland zijn uitlevering aangevochten.

Woensdag 24 september j.l. heeft de advocaat van Juanra, Victor Koppe, in een kort geding voor de rechtbank in Den Haag een verbod van uitlevering geeist.
Minister Donner van Justitie negeerde eerder de toegenomen martelingen tegen ETA-verdachten in Spanje en een advies van de rechtbank in Amsterdam over de uitlevering van Juanra. Daarom dreigt alsnog het gevaar dat Juanra na zijn uitlevering aan Spanje, ten prooi valt aan geweld.

Juanra is een activist uit Barcelona die wordt beschuldigd van betrokkenheid bij de ETA.
Die beschuldigingen werden door de Spaanse autoriteiten nooit hard gemaakt. Het enige feit waar ze mee kwamen is een verklaring die onder marteling werd afgelegd en direct daarna werd ingetrokken.

Sinds jaren voert de Spaanse staat een enorm offensief tegen politieke oppositie aldaar en schuwt geen middel om deze monddood te maken. Wij zijn ervan overtuigd dat Spanje de aanklacht doelbewust heeft opgezet om een link te creëren tussen de sociale bewegingen en de ETA, met als doel de brede steun voor deze bewegingen te ondermijnen. Onder deze omstandigheden is het voor Juanra onmogelijk om een eerlijk proces te krijgen, gezien zijn politieke activiteiten.

Uit het verhaal van Juanra blijkt maar weer dat de Nederlandse Staat politieke belangen en een goede verhouding tussen de Europese lidstaten belangrijker vindt dan het beschermen van de burgerrechten. We hebben herhaaldelijke verzoeken gedaan, vergezeld van meters papier waarin duidelijk wordt hoe belachelijk deze zaak is en dat Spanje zichzelf voortdurend tegenspreekt om Juanra in handen te krijgen. Toch hebben de politieke partijen, ook de meest linkse, het volkomen af laten weten. Blijkbaar laat ook Nederland zich strikken voor de criminaliseringscampagne van Spanje. Als er maar het woord ETA wordt genoemd neemt men niet eens de tijd en moeite zich serieus in de zaak te verdiepen. Politici willen zich vooral niet branden aan politiek gevoelige kwesties.

Zowel de Nederlandse rechtbank, justitie als alle politieke partijen zijn al meer dan anderhalf jaar doof voor de harde feiten in deze zaak. Klakkeloos werd alle informatie uit Spanje overgenomen en zelfs goedgepraat. Nu alle middelen in Nederland zijn uitgeput wordt Juanra aan Spanje uitgeleverd en is Nederland medeplichtig aan martelen en politieke repressie in Spanje.

De zogenaamde strijd tegen het terrorisme slaat meer en meer om in staatsterreur. Fundamentele mensenrechten en grondslagen van een rechtsstaat worden aan de kant geschoven, het antwoord op sociale spanningen is repressie en openlijk racisme.

Ons antwoord hierop kan alleen maar zijn om door te gaan met de strijd voor een rechtvaardige en menswaardige wereld. Daarin zullen we elkaar hard nodig hebben, en zal Juanra helaas zeker niet de laatste politieke gevangene zijn.

Schrijf Juanra:
Juan Ramón Rodríguez Fernández
PI Amsterdam
Locatie Demersluis
Postadres: Postbus 41901
1009 CE Amsterdam

De uitspraak vind je hier: LJN-nummer: AL7543 Zaaknr: KG 03/945