LAATSTE PROCES JUANRA TEGEN UILEVERING
JUANRA'S AANWEZIGHEID DOOR EEN `FOUTJE' GEDWARSBOOMD

24 september vond in Den Haag het kort geding tegen de staat plaats dat Juanra's advocaat had aangespannen. Juanra was niet aanwezig bij het kort geding dat hij zelf aanhangig had gemaakt. Enkele dagen voor de zitting vernam zijn advocaat dat de rechtbank in Den Haag Juanra's aanwezigheid bij het kort geding niet zou toestaan. Op de dag zelf van het proces bleek dat hem uiteindelijk toch was toegestaan het laatste half uur van de zitting bij te wonen (om zijn laatste woord te krijgen), maar `per ongeluk' werd door de parketwacht de verkeerde Rodriguez uit de Bijlmerbajes opgehaald. Zoals iedereen zal begrijpen, was dit uiteraard `puur toeval'. Juanra had dus voor niets een speech voorbereid (zoals zovele malen eerder dat hem geen gelegenheid werd gegeven zijn zegje te doen of hem de mond gesnoerd werd).

De veiligheidsmaatregelen rondom en in de rechtbank waren scherp. Er was binnen en buiten redelijk wat politie aanwezig en iedereen die de rechtbank binnenging werd gefouilleerd. Na 1 minuut met een spandoek moest het alweer opgerold worden op straffe van arrestatie.

De advocaat van Juanra, Victor Koppe, eiste dat de rechtbank de uitlevering van Juanra zou verbieden ofwel dat in het geval de uitlevering wel wordt toegestaan dat de Nederlandse autoriteiten gedwongen worden om van hun Spaanse collega's garanties te eisen dat Juanra niet in isolatie-detentie terecht zal komen na zijn aankomst in de Spaanse staat. Volgens Koppe is Juanra een goudmijn voor de Spaanse inlichtingendiensten vanwege zijn activiteiten, zeker in het circuit van anti-globalisten, die volgens de Spaanse overheid ook tot terreurbeweging gerekend mogen worden. Koppe voerde een reeks rapportages aan van deskundigen en organisaties als de Verenigde Naties, Human Rights Watch en Amnesty International om aan te tonen dat mensenrechten van ETA-verdachten in Spanje de laatste jaren weer regelmatig worden geschonden in isolatiedetentie en dat derhalve Juanra's angst voor marteling zeer wel gefundeerd is.

De landsadvocaat betoogde dat Minister Donner van Justitie het niet opportuun acht om garanties van de Spaanse autoriteiten te vragen, omdat deze in het uitleveringsverzoek gesteld hebben dat de voorlopige hechtenis van Juanra - na uitlevering - samengaat met onbeperkt contact met de buitenwereld. Tevens stelde de landsadvocaat dat er de laatste jaren niet meer dan enkele incidenten van mensenrechtenschendingen in Spanje zijn gerapporteerd. Veel beweringen door verdachten over martelpraktijken bleken niet hard te kunnen worden gemaakt. De landsadvocaat voerde verder aan dat de ETA haar leden instrueert om bij arrestatie de publiciteit te zoeken en de politie te beschuldigen van martelpraktijken. Hij erkende wel dat internationaal brede kritiek bestaat op de praktijk van isolatiedetentie in Spanje.

De rechtbank zal op 7 oktober 2003 zijn vonnis bekendmaken. Wij twijfelen wij er niet aan dat ook in deze laatste beroepsmogelijkheid Juanra's uitlevering als toelaatbaar verklaard zal worden. Dat zal ons er niet van weerhouden ons er tegen te blijven verzetten en Juanra ook na zijn uitzetting te ondersteunen.

Vrijheid voor Juanra!