Den Haag, 11 september 2003
Solidariteitsactie voor Juanra

In een protestactie hebben activisten vandaag om 13 uur naast de Hofvijver in Den Haag diverse monumenten onthuld voor de mensenrechten, die in het kader van de zogenaamde “strijd tegen het terrorisme” onder de voet gelopen worden. Helaas reageerde “minister Donner” tijdens de onthulling op kritische vragen uit het publiek door de monumenten aan gruzelementen te meppen. Tegelijkertijd is het eiland in de Hofvijver bezet, en uitgeroepen tot Vrije Republiek Hofvijver. Alleen op deze manier, door uit Nederland en de EU te stappen, schijnen de mensenrechten nog overeind gehouden te kunnen worden.

Deze aktie is gevoerd om te protesteren tegen het gemak waarmee allerlei fundamentele mensenrechten opzij worden geschoven zodra iemand het woord ‘terrorisme’ in de mond neemt. Dringende aanleiding en voorbeeld is de dreigende uitlevering van Juanra, waarmee Nederland rechtstreeks gaat meewerken aan folter en politieke onderdrukking in Spanje.

Juanra is een Barcelonees die zijn kritiek ten opzichte van de huidige machtsverhoudingen in de wereld zowel in woord als in daad tot uiting brengt. Jaren lang was hij betrokken bij de strijd voor betaalbare huisvesting en sociale centra in de kraakbeweging van Barcelona. Ook was hij betrokken bij het protest tegen de top van de Wereldbank in Barcelona en werd hij landelijk bekend als zanger en tekstschrijver in de politieke metal-band KOP. Juanra leest in september 2001 in Barcelona in de krant dat hij wordt gezocht als ETA verdachte. Hij beseft dat hij nu onder de Spaanse antiterreur wetgeving valt, en serieus het risico loopt te worden gemarteld door de Guardia Civil. Juanra vlucht naar vrienden in Nederland waar hij in januari 2002 wordt gearresteerd.

Nu Juanra in Nederland de tijd krijgt het een en ander over zijn aanklacht uit te zoeken wordt al snel duidelijk dat die aan alle kanten rammelt. De belastende verklaring waar de aanklacht omheen opgebouwd is blijkt aantoonbaar onder marteling verkregen. Echt veel moeite wordt er echter in Spanje niet gedaan om betrouwbaar over te komen. Verklaringen van verschillende instanties spreken elkaar tegen en de Spaanse Officier wordt zelfs betrapt op een leugen. Tot vier keer toe worden de beschuldigingen aangepast. Rond die zelfde tijd brengt de Spaanse regering haar visie op de anti-globaliseringsbeweging naar buiten. Spanje stelt dat de sociale bewegingen worden gestuurd door terroristische organisaties en daarom moeten worden opgenomen in de nieuwe Europese terroristenlijst.

In Nederland doen Juanra en zijn steungroep er intussen alles aan uit te leggen waarom Juanra niet mag worden uitgeleverd. Ten eerste omdat we ervan overtuigd zijn dat Spanje de aanklacht tegen Juanra doelbewust is opgezet om een link te creëren tussen de sociale bewegingen en ETA, met als doel de brede steun voor deze bewegingen te ondermijnen. Ten tweede omdat Juanra in Spanje geen kans maakt zijn gelijk aan te tonen in een eerlijk proces. Alle informatie die in het proces in Spanje naar voren zal komen is onder folter verkregen en daardoor zeer dubieus. Verder zal Juanra’s zaak in Spanje behandeld worden door de, in hoge mate door de politiek gestuurde, speciale antiterreur rechtbank. Zowel de Nederlandse rechtbank, justitie als alle politieke partijen besluiten echter al meer dan anderhalf jaar doof te blijven voor deze argumenten. Klakkeloos werd alle informatie uit Spanje overgenomen en zelfs goedgepraat. Het gevolg daarvan is dat Juanra binnenkort zal worden uitgeleverd aan Spanje.

Nederland en de overige Europese lidstaten verdringen zich om hun spierballen te laten zien als het over veiligheid gaat. De heersende angst wordt gebruikt om in rap tempo onze rechten en vrijheden in te perken. Dat is onacceptabel!

Juanra moet vrij!

We hebben de Staat der Nederlanden gedagvaard. Het proces, dat openbaar is zal op 24 september plaatsvinden in het paleis van justitie in Den Haag. Aanvang: 10:30u. (Prins Clauslaan 60)