Amsterdam 7 juli 2003
Donner beslist: Juanra wordt uitgeleverd aan Spanje.

Minister Donner van justitie heeft besloten zijn goedkeuring te geven aan de uitlevering van Juanra. In vier pagina's wordt duidelijk gemaakt dat hij de uitspaak van de rechtbank op alle vlakken overneemt, behalve op het punt waar de rechtbank enige garanties stelde aan de uitlevering. (Juanra niet in anti-terreur-detentie plaatsen.) Uitleveren dus zonder voorwaarden. Inmiddels heeft Victor Koppe (Juanra's advocaat) een kortgeding aangespannen tegen de staat. Aan het einde van deze week horen we waneer dat plaats zal vinden.

Niet verbaasd maar wel woedend zijn wij omdat Minister Donner van Justitie heeft besloten Juanra uit te leveren aan Spanje.
Al meer dan anderhalf jaar vechten Juanra en de steungroep Free Juanra tegen deze uitlevering. Juanra loopt als activist in Spanje serieus het risico gemarteld te worden en maakt daar sowieso geen kans op een eerlijk proces.

Sinds jaren voert de Spaanse staat een enorm offensief tegen politieke oppositie aldaar en schuwt geen middel om die monddood te maken. Kranten en tijdschriften worden zonder proces verboden, journalisten opgesloten, activisten gemarteld, partijen verboden en sociale bewegingen gecriminaliseerd. Volgens de mensenrechtencommissie van de Verenigde Naties en Amnesty International wordt er in Spaanse gevangenissen en op politiebureau's stelselmatig gemarteld. Het aantal politieke gevangenen is ondertussen opgelopen tot bijna 700. Dat is meer dan in het tijdperk van Franco's dictatuur.

Op 16 januari 2002 werd Juanra in Amsterdam aangehouden. In Spanje wordt hij ervan verdacht informatie te hebben gegeven aan een cel van ETA. Sindsdien zit hij - met een onderbreking van enkele maanden - in Nederland in de gevangenis. De uitlevering van Juanra aan Spanje is omstreden. Velen vinden dat Juanra om politieke redenen vervolgd wordt.

De Catalaan Juanra (36) was actief in diverse sociale bewegingen in Barcelona. Hij trad geregeld op als perswoordvoerder van de kraakbeweging in Barcelona en is de zanger van de populaire politieke metalband KOP. Een publiek figuur die zijn kritiek op de keiharde repressie van de Spaanse overheid tegen de Baskische onafhankelijkheidsbeweging niet onder stoelen of banken stak.

Tijdens het uitleveringsproces bleek dat de bewijzen die Spanje aanlevert zeer bedenkelijk zijn. De belastende verklaring waar de aanklacht omheen opgebouwd is bleek aantoonbaar onder marteling verkregen. Verklaringen van verschillende instanties spraken elkaar tegen. De aanklacht tegen Juanra werd tot vier keer toe ingrijpend gewijzigd. Zelfs de Officier van Justitie gaf toe dat "Spanje er een rommeltje van heeft gemaakt".

Uiteindelijk verloor Juanra zijn proces omdat de EU-landen afgesproken hebben een blind vertrouwen in elkaars rechtssysteem te hebben, het zogenaamde vertrouwensbeginsel. Door de verdediging werden diverse rapporten van mensenrechtenorganisaties naar voren geschoven. Deze rapporten tonen aan dat verdachten in Spanje, zeker als ze verdacht worden van ETA connecties, tijdens de eerste vijf dagen van hun detentie (`incomunicado' genoemd) stelselmatig worden gemarteld.
Ook daarna gebeurt dat, maar in cynische termen concludeerde de rechtbank dat dit weliswaar individueel plaatsvindt, maar je daaruit niet bijvoorbaat de conclusie kan trekken dat Juanra ook gemarteld zal worden. Omdat Spanje het internationale antifolterverdrag en het Europees Verdag van de Rechten van de Mens heeft ondertekend wordt er maar vanuit gegaan dat de Spaanse staat dit ook naleeft.

De beslissing van Donner kan niet los gezien worden van de anti-terreurhetze waar Nederland hard aan mee werkt. Zelfs het minimale advies van de rechtbank om Juanra bij aankomst in Madrid niet in `incomunicado' detentie te plaatsen wordt nu door Donner terzijde geschoven. Overnemen van het advies van de rechtbank zou een diplomatiek schandaal veroorzaken en daar heeft Donner blijkbaar geen behoefte aan. De minister toont met zijn beslissing aan dat hij zich niet interesseert in de schending van Juanra's burgerrechten.

Juanra en zijn steungroep zullen zich blijven verzetten tegen deze uitlevering. Uitlevering van Juanra door Nederland zou medeplichtigheid betekenen aan martelen en politieke repressie in Spanje. Dat is onaanvaardbaar!

Meer informatie kunt u vinden op de website: www.freejuanra.org

Steungroep Free Juanra, Amsterdam

(De Steungroep Free Juanra is een initiatief van mensen die bevriend zijn met Juanra en/of zich verwant voelen met de strijd die hij streed in Barcelona.)


Steungroep Free Juanra
Postbus 15727
1001 NE Amsterdam
info@freejuanra.org
tel: 06-19322304
internet: www.freejuanra.org