Demonstratie Vrijheid voor Juanra - Amsterdam 15 juni 2003

14.10 uur -De steungroep Free Juanra rapporteert ieder half uur aan de Spaanse activistenwebsite `La Haine' [http://www.lahaine.org]. Op dit moment zijn er zo'n 150 mensen verzameld op het vertrekpunt van de demo. Het verzamelpunt is aan verschillende zijden omringd door platte petten, een viertal busjes Mobiele Eenheid en een busje van de hondenbrigade. Tevens zijn er een zestal bereden agenten ter plaatse. Gedurende de demo van vandaag zullen er vier stops gemaakt worden waar bij ieder van die gelegenheden een communiqué voorgelezen zal worden, dat op deelaspecten van Juanra's zaak in zal gaan, en er zal een performance tegen martelpraktijken in Spanje opgevoerd worden. Na deze performance zal er een levensgrote grafkist, die de `dood van de mensenrechten in de Spaanse staat' symboliseert, in de kop van de demo meegedragen worden tot aan het Spaanse consulaat op het Frederiksplein te Amsterdam.

14.25 uur -Er stromen nog steeds mensen toe op de Westermarkt, van waar de demonstratie onder het motto "Spanje martelt, Nederland werkt mee" ieder moment kan vertrekken. De aanwezigen worden opgezweept door een draagbare soundsystem. Aan de demo doen groepen en individuen uit antifascistische, anarchistische, krakers en queer kringen mee. Volgens de Steungroep Free Juanra "loopt de campagne voor de vrijlating van Juanra al anderhalf jaar. Tot op heden werden drie tournees met infoavonden gerealiseerd en bij vele andere gelegenheden aandacht gevraagd voor Juanra's zaak. Er is op grote schaal een dossier met een chronologie van de feiten verspreid. Dankzij al deze activiteiten is Juanra's zaak hier bij velen bekend. Telkens opnieuw klagen we het schandalige optreden van [de Spaanse superrechter] Garzón en de Spaanse regering aan, die in dit geval [net zoals in vele andere een juridische procedure opgang hebben gebracht op basis van door mareling verkregen getuigenverklaringen. Tevens klagen wij de Nederlandse regering aan wegens haar medeplichtigheid in deze montage en omdat ze toont dat de diplomatie haar meer waard is dan de mensenrechten."

14.40 uur - De demonstartie voor de vrijlating van Juanra is enige minuten geleden vertrokken vanaf de Westermarkt en houdt op dit moment halt bij het Amsterdamse hoofdbureau van politie [waar Juanra de eerste uren na zijn arrestatie vastzat], gelegen aan de Marnixstraat, alwaar een communiqué voorgelezen gaat worden over de medeplichtigheid van de Nederlandse politie, het Openbare Ministerie, de rechtbank en de politiek bij de marteling, criminalisering en repressie van sociale bewegingen in de Spaanse staat.

15.00uur - De demonstratie, waaraan tussen de 200 en 300 mensen deelnemen, is onder weg naar het Spaanse consulaat. Drie bereden smerissen, een comandowagen van de ME en een gewoon pettenbusje hebben zich voor het kopspandoek gesitueerd. Achter de staart van de demo bevinden zich nog eens drie bereden agenten en drie busjes ME. Opzij van de demo loopt er aan beide zijden een los cordon van platte petten. Tevens rijden er nog enkele ME-busjes en een busje van hondenbrigade paralel mee op met de demo. Een lid van de Steungroep Free Juanra meldt `La Haine' "dat er veel politie aanwezig is omdat we naar het consulaat gaan. Net zo als bij de demonstraties tegen de Irak-oorlog, worden de veiligheidskrachten erg zenuwachtig als er dicht bij diplomatieke vertegenwoordigingen gedemonstreerd wordt. De medeplichtigheid van de Nederlandse regering met de repressie in de Spaanse staat blijkt overduidelijk uit de overkill aan politie bij een demonstratie die protesteert tegen marteling.

15.25 uur - Enkele blokken voor het Spaanse consulaat, op het Leidse plein, wordt op een klein mobiel podium een performance tegen marteling opgevoerd. Diverse martelmethoden worden in vogelvlucht geïllustreerd die gedurende de isolatiedetentie door de politie worden gebruikt om aan belastende verklaringen te komen: verstikking met een plastic zak, slaan met kranten en telefoonboeken, langdurig onderdompelen in waterbassins, etc. Tot slot wordt er een schijnexecutie gesimuleerd. De Steungroep Free Juanra vindt de performance erg geslaagd "omdat er op deze wijze de tragische realiteit van marteling duidelijk overgebracht kon worden op de demonstranten en omstanders, van wie velen geschokt waren door het nagespeelde geweld".

15.40 uur - De demo komt aan bij het Spaanse consulaat . De stoet wordt aangevoerd door zes met witte maskers getooide mensen die een bloedbesmeurde zwarte doodskist dragen die de `dood van de mensenrechten in de Spaanse staat' symboliseert. Vanuit de luidsprekers klinkt bij voortduring het Requiem van Mozart. De smeris houdt zich rustig ondanks de ruime aanwezigheid van de Mobiele Eenheid. Een woordvoerder van de Steungroep Free Juanra deelt `La Haine' mee "we hebben een vergunning voor deze demonstratie. Zonder zo'n vergunning hadden ze ons niet eens laten vertrekken. Hoewel we constant aan alle kanten gevolgd worden heeft hun opstelling de demonstratie tot op heden niet gefrustreerd". De demonstranten roepen nog steeds leuzen zoals "Shame on Spain", "Spanje martelt, Nederland werkt mee" en Spanje martelt, vrijheid voor Juanra".

16.00 uur - De demonstratie is het Spaanse consulaat voorbij getrokken. Het consulaat was afgeschermd door een hele rij platte petten (en diverse ME-bussen direct om de hoek). De doodskist is op de stoep van het consulaat achter gelaten en er is een communiqué voorgelezen waarin uitgebreid ingegaan werd op de algehele repressie in de Spaanse staat tegen sociale bewegingen. De demonstranten namen een minuut stilte in acht om de slachtoffers van deze repressie te gedenken.

16.15 uur - De demonstratie is het Rembrand plein gepasseerd waar nogmaals een communiqué werd voorgelezen waarin de diverse aspecten van Juanra's procedure werden belicht. De activisten trekken nu op naar de Dam, om aldaar de demonstratie te beëindigen.

16.35 uur - De organisatoren hebben de demonstratie ontbonden. Middels een groot aantal spandoeken en protestborden is de criminalisering van diverse sociale bewegingen, Juanra's situatie, en de Europese veiligheidswetgeving aangeklaagd en veroordeeld. Tevens is de medeplichtigheid aangeklaagd de die Spaanse premier Aznar tracht te bewerkstelligen bij de partnerlanden van de Europese Unie en de medewerking die hij verkregen heeft bij zijn `kruistocht tegen het terrorisme'. Er werd wederom op gewezen dat de Nederlandse minister van justitie, Hein Donner, ergens in de komende weken de uitlevering zal bekrachtigen en er zo een einde zal komen aan deze onzekere situatie die al anderhalf jaar voortduurt. De Steungroep Free Juanra geeft aan "dat de mogelijkheid om deze zaak bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens aanhangig te maken niet met veel vertrouwen tegemoet wordt gezien. Er zal immers een vonnis geveld worden op basis van onder marteling verkregen verklaringen. De Nederlandse regering voelt zich met handen en voeten gebonden aan de bilaterale verplichtingen en lijkt niet de intentie te hebben om andere belangen te laten prevaleren." Er wordt tot slot opgeroepen om alert te blijven en deel te nemen aan toekomstige protestacties.

www.freejuanra.org

verzamelen op de westermarkt
verzamelen op de westermarkt

Direct omsingeld door de smeris
Vertrek omsingeld door de smeris

Rozengracht

Martelparktijken op het Leidse plein


Mensenrechten worden het graf in gedragen


Aankomst bij het Spaanse consulaat

 


Rokin