Het is definitief! Uitspraak Juanra 20 mei

Dinsdag 20 mei om 13.00 uur:
Uitspraak van de Hoge Raad over de mogelijke uitlevering van Juanra naar Spanje;

Bij het standbeeld van Multatuli op de Torensluis in Amsterdam wordt gedemonstreerd tegen martelingen in dat land. Zo zal onder andere het hoofd van Multatuli worden afgedekt met een grote plastic zak, onder het motto "Adembenemend Spanje".

*** PERSVERKLARING ***

Adembenemend Spanje !!

De afgelopen dagen en nachten zijn op verschillende plekken in Nederland solidariteitsacties uitgevoerd voor de Catalaanse activist Juanra Rodriguez. Onder het motto "Adembenemend Spanje" werden diverse standbeelden tot aanklacht tegen de praktijk van marteling en onderdrukking in Spanje omgevormd, een praktijk waar Nederland rechtstreeks aan gaat meewerken bij uitlevering van Juanra.

De acties vonden onder meer plaats in Leiden, Utrecht, Rotterdam en Amsterdam. Foto's van de acties zijn te vinden op www.freejuanra.org

Vanmiddag om 13 uur zal bij het standbeeld van Multatuli op de Torensluis in Amsterdam nogmaals aandacht gevraagd worden voor deze zaak.

Het doel van de acties is aandacht vragen voor het lot van de linkse activist Juanra, die sinds januari vorig jaar opgesloten zit in Vught. Dinsdagmiddag dient in Den Haag bij de Hoge Raad zijn laatste beroep om zijn uitlevering aan Spanje te voorkomen.

Juanra werd in januari 2002 in Amsterdam gearresteerd, nadat Spanje een internationaal opsporingsbevel tegen hem had uitgevaardigd, vanwege vermeende banden met ETA. Het enige bewijs tegen Juanra is echter verkregen van iemand die door de Spaanse politie tijdens verhoor gemarteld is. Deze persoon heeft na zijn vrijlating zijn verklaring herroepen. De Spaanse officier van justitie heeft vervolgens in communicatie met de Nederlandse Officier van Justitie zichzelf verschillende keren tegengesproken wat betreft de beschuldigingen aan het adres van Juanra.

Nu, meer dan een jaar later, heeft Juanra al 13 maanden onder verzwaarde omstandigheden vastgezeten in Vught.
Op dinsdag, 20 mei 2003 zal de Hoge Raad een beslissing nemen over het bezwaar tegen uitlevering dat Juanra's advocaat heeft ingediend. Mocht dat negatief uitvallen, dan zal Donner, de Minister van Justitie, besluiten of en wanneer hij Juanra uitlevert, en daarmee hoever Nederland zal meewerken aan politieke onderdrukking. Bij uitlevering zal Nederland feitelijk marteling als verhoormethode legaliseren.Wij vinden het onaanvaardbaar dat Nederland gevangenen uitlevert aan een land dat martelt, een feit dat bevestigd wordt door Amnesty International.

Solidariteitscomité Free Juanra
Website : www.freejuanra.org
E-mail: info@freejuanra.org
Telefoon : 06-19322304

*** EINDE PERSVERKLARING ***

Waarom Multatuli?

Het werk van deze schrijver en aktivist tegen kolonialisme, machtsmisbruik en willekeur is nog steeds aktueel. De parallellen met hoe de Spaanse regering met oppositie omgaat zijn frappant, we hebben geen betere beschrijving kunnen vinden van de rechtsgang in Spanje dan in de Max Havelaar:

GERECHTSDIENAAR. Mijnheer de rechter, daar is de man die Barbertje vermoord heeft.
RECHTER. Die man moet hangen. Hoe heeft hij dat aangelegd?
GERECHTSDIENAAR. Hij heeft haar in kleine stukjes gesneden, en ingezouten.
RECHTER. Daaraan heeft hij zeer verkeerd gedaan. Hij moet hangen.
LOTHARIO. Rechter, ik heb Barbertje niet vermoord! Ik heb haar gevoed en gekleed en verzorgd. Er zijn getuigen die verklaren zullen dat ik 'n goed mens ben, en geen moordenaar.
RECHTER. Man, ge moet hangen! Ge verzwaart uw misdaad door eigenwaan.
Het past niet aan iemand die ... van iets beschuldigd is, zich voor 'n goed mens te houden.
LOTHARIO. Maar, rechter, er zijn getuigen die het zullen bevestigen. En daar ik nu beschuldigd ben van moord ...
RECHTER. Ge moet hangen! Ge hebt Barbertje stukgesneden, ingezouten, en zijt ingenomen met uzelf... drie kapitale delicten! Wie zijt ge, vrouwtje?
VROUWTJE. Ik ben Barbertje.
LOTHARIO. Goddank! Rechter, ge ziet dat ik haar niet vermoord heb!
RECHTER. Hm ... ja ... zo! Maar het inzouten?
BARBERTJE. Nee, rechter, hij heeft me niet ingezouten. Hij heeft mij integendeel veel goeds edaan. Hij is 'n edel mens!
LOTHARIO. Ge hoort het, rechter, ze zegt dat ik 'n goed mens ben.
RECHTER. Hm ... het derde punt blijft dus bestaan. Gerechtsdienaar, voer die man weg, hij moet hangen. Hij is schuldig aan eigenwaan.
Griffier, citeer in de premissen de jurisprudentie van Lessings patriarch.
(Onuitgegeven toneelspel)

Waarom een plastic zak?

De plastic zak over het hoofd is een beruchte martelmethode die gebruikt wordt door Spaanse politie bij het verhoren van politieke gevangenen. De martelingen gaan nog steeds op grote schaal door.

Daarbij doet Spanje er alles aan om meer politieke gevangenen te maken. In de aanloop naar de gemeente- en provincieverkiezingen zijn in Baskenland en Navarra nu 225 kieslijsten in evenzoveel gemeenten verboden, waardoor in sommige van deze gemeenten de regeringspartij nu de enige is die mee mag doen.

Ook wordt er gewerkt aan een nieuwe wet die het strafbaar stelt om te protesteren tegen oorlogen waar Spanje aan meewerkt. Het massale verzet van de bevolking tegen de oorlog in Irak is dus aanleiding voor de regering om iedereen dan maar voor een militaire rechtbank te brengen wegens "demoralisatie"... Dit is de eerste uitbreiding van de militaire rechtbanken sinds het einde van de dictatuur in 1975

Of het nu gaat om milieu-aktivisten en vissers die protesteren tegen olierampen, anti-globalisten of migranten, de Spaanse regering van Aznar weet alleen te antwoorden met repressie en zelfs martelingen.

Minister Donner, en daarmee Nederland, maakt zich medeplichtig

Nederland werkt hier rechtstreeks aan mee, met als makkelijk excuus dat Spanje toch lid van de EU is, en het daarom allemaal wel mee zal vallen. Sind begin vorig jaar wordt hier de Catalaanse aktivist en zanger Juanra Rodriguez vastgehouden, op een beschuldiging die uitsluitend op marteling is gebaseerd. De rechtbank vond dat vorig jaar geen bezwaar toch tot uitlevering over te gaan. Minister Donner zal, als hij de uitlevering tekent, dus rechtstreeks gaan meewerken aan politieke onderdrukking en marteling.

Dat mag niet gebeuren !!!

 

Wat kun jij doen?

  • Doe mee aan de standbeelden-aktie!!! Je kunt zowel dinsdag om 13 uur naar de Torensluis in Amsterdam komen (dat is een brug over de Singel, bij de Raadhuisstraat) als ook een aktie in je eigen plaats doen. Teksten om bij een standbeeld met plastic zak over het hoofd te plaatsen, vind hier
    Het mooiste is, als je ons voor dinsdagochtend 9 uur kunt mailen of bellen welke standbeelden er allemaal gedaan zijn, als het even kan met een digitale foto erbij...

  • Teken de online petitie

 

Steungroep Free Juanra
info@freejuanra.org
http://www.freejuanra.org
telefoon: 06-19322304