Download en print pdf

Actieweek voor Juanra
Geen uitlevering aan Spanje!
Kom naar Den Haag!

Sinds januari 2002 wordt de Catalaanse politieke activist Juanra, met een onderbreking van een aantal maanden, vastgehouden in de bajes in Vught. De Nederlandse rechtbank besloot in oktober vorig jaar dat zijn uitlevering aan Spanje toelaatbaar is. Het feit dat in Spanje politieke oppositie met grof geweld en repressie de kop ingedrukt wordt en politieke gevangenen stelselmatig worden gemarteld kon voor de rechtbank niet opwegen tegen de afspraken die er in Europa op het gebied van uitlevering zijn gemaakt. Als Juanra op 8 april ook het beroep tegen deze uitspraak verliest dan is de juridische strijd verloren. Daarna is het aan Donner, de minister van Justitie, om te beslissen of hij Juanra's uitlevering zijn politieke goedkeuring wil geven.

Dat mag niet gebeuren. Om de politieke druk op te voeren en aandacht voor zijn zaak in de media te genereren wordt er een actiekamp opgericht bij het Binnenhof in Den Haag. Enkele mensen uit Catalonie, Baskenland en Nederland zullen daar in solidariteit met Juanra deze dagen in hongerstaking gaan. Op 'het Plein' in Den Haag worden twee tenten neergezet die deze dagen als actiecentrum zullen fungeren. We willen ter plekke nog meer acties bedenken en uitvoeren, waarbij alle hulp welkom is. Straattheater, picketlines, folders uitdelen, enzovoorts, er valt van alles te bedenken.

Voorlopig programma, hier zal zeker nog het een en ander aan gewijzigd worden:

  • Maandag 7 april: 16:00u Indienen van een aanklacht tegen premier Aznar en rechter Garzon bij het internationaal strafhof in Den Haag. Verzamelen bij de actietent. Lees de aanklacht

  • Dinsdag 8 April: 16:00u Persconferentie in de actietent n.a.v. de uitspraak van de Hoge Raad.

  • Woensdag 9 April: 14-16:00u. Politici worden uitgenodigd te praten over de mogelijkheden die parlementair nog onbenut zijn. Hierbij staat Juanra's zaak en de politieke situatie in Spanje centraal, maar ook de spanning tussen uitlevering en mensenrechten algemeen. Hierbij zullen ook deskundigen op het gebied van uitlevering, Europese en internationale justitie-samenwerking en mensenrechten aanwezig zijn.

  • Donderdag 10 April: 14-18:00u. Afsluiting van de actieweek

Doorlopend expostitie en informatiestand over Juanra's zaak en de politieke situatie in Spanje.

Leest het verslag van de actieweek