PERSVERKLARING

Aanklacht tegen de Spaanse premier Aznar en rechter Garzon overhandigd aan het International Criminal Court in Den Haag.

Op 8 april 2003, om 10 uur 's ochtends, heeft een delegatie bestaande uit leden van de steungroep "Free Juanra" en Baskische burgers, die in hongerstaking waren in Den Haag, een aanklacht overhandigd bij het International Criminal Court. De aanklacht was gericht tegen marteling en politieke onderdrukking in Spanje, zoals expliciet verboden is door het Statuut van Rome waarop het ICC gebaseerd is. Als hoofdverantwoordelijken voor deze misdaden werden premier Aznar en rechter Garzon aangeklaagd.

De delegatie had bij het overhandigen een gesprek met dhr. Phakiso, een adviseur van het International Criminal Court (ICC). Volgens de heer Phakiso onderzoekt het ICC op dit moment nog niet actief aanklachten, omdat pas in juni de aanklager aangesteld zal worden. Desondanks was het al wel mogelijk aanklachten in te dienen. Dhr. Phakiso heeft de garantie gegeven deze te overhandigen aan de toekomstige openbaar aanklager, die de zaak dan nader zal onderzoeken.

De delegatie gaf uitleg over de huidige situatie van de Catalaanse politiek gevangene Juan Ramon Rodriquez Fernandez ('Juanra'), die in Nederland in de gevangenis zit en zijn dreigende uitlevering naar Spanje aanvecht.
Benadrukt werd dat Juanra geen kans heeft op een eerlijk proces in Spanje, gezien zijn politieke achtergrond en de huidige politieke situatie in dat land. De Spaanse staat heeft meerdere politieke en sociale organisaties verboden in Baskenland, zoals politieke partijen en mensenrechten-organisaties. Ook werden drie kranten illegaal gesloten.
Daarnaast werd aan dhr. Phakisto duidelijk gemaakt dat er veel en overtuigend bewijs is voor het systematisch gebruik van marteling in Spanje. Hierover zijn allerhande verklaringen, van gerespecteerde en deskundige organisaties als het European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT), en Amnesty International.

De beschuldigingen in Spanje tegen Juanra zijn uitsluitend gebaseerd op een verklaring van Fernando Garcia Jodra, een gevangene die zwaar gemarteld werd tijdens zijn ondervraging en die deze verklaring daarna gelijk weer introk. De aanklacht van Jodra, over zijn marteling, is inmiddels officieel onder behandeling bij de commissie tegen marteling van de Verenigde Naties.

Volgens het internationaal recht is een verklaring die onder marteling is verkregen ongeldig, en mag niet gebruikt worden in een rechtszaak.
Door Juanra uit te leveren, dreigt Nederland zich schuldig te maken aan medeplichtigheid met een regime dat in overtreding is van de artikelen 7e (marteling) en 7f (onderdrukking) van het Statuut van Rome.

Naast de aanklacht tegen Aznar en Garzon overhandigde de delegatie diverse ondersteunende documenten over marteling en politieke vervolging in Spanje, en een petitie die door meer dan 700 organisaties en personen is ondertekend om Spanje voor het ICC te slepen.
Een groep demonstranten verspreidde ondertussen pamfletten met de aanklacht voor het gebouw van het ICC, met spandoeken met de tekst "Aznar and Garzon are torturers".

Lees de aanklacht: Bringing Spain before the International Criminal Court !!

Voor meer informatie:

SUPPORTGROUP FREE JUANRA
+31-(0)6-19322304
INFO@FREEJUANRA.ORG

WWW.FREEJUANRA.ORG