tent op het plein
Bij het Internationaal Gerechtshof
het plein
het plein
lawaai demo in Vught

Actieweek voor Juanra

Verslag aktieweek en hongerstaking voor Juanra in Den Haag

Maandag 7 april

Vanochtend om 10.00u is de Juanra-midweek begonnen. Er staat een grote tent op het plein met een expositie erin en meer info buiten voor de tent. Het ziet er goed uit. Er is niet zoveel, maar wel regelmatig aanloop. 5 basken, 1 catalaan en 1 nederlander zijn in hongerstaking uit solidariteit met Juanra en eisen zijn onmiddelijke vrijlating. Tijdens het flyeren op het binnenhof zijn we weggestuurd omdat er geen vergunning is. Morgen gaan we gewoon weer.
Bij het Internationaal Gerechtshof (wat nog niet af is en er worden ook nog geen zaken gedaan) is geprobeerd een aanklacht in te dienen tegen Aznar en Garcon wegens schending van de mensenrechten. Op het moment dat er twee mensen binnen waren de rest wilde volgen werden we tegengehouden door de security. Na een telefoontje bleek dat er spoedzitting was en niemand ons te woord kon staan. Er werd ons verzocht morgen om 10.00u terug te komen, misschien dat er dan iemand te spreken is. Wel is er nog geflyerd, maar meer mensen dan degenen die het gebouw ingingen/verlieten waren er nauwelijks.
Persaandacht van vandaag bestond uit een paar fotografen en een live-interview met radio Amsterdam. Politici zijn nog niet gesignaleerd, smeris ook nauwelijks. Nu het zonnetje weg is begint het aardig koud te worden. Dag 1 zit er bijna op. Er zullen twee mensen in de tent overnachten en de rest gaat naar de Blauwe om morgenochtend weer terug te keren naar het plein.

Dinsdag 8 april

Vanmiddag rond een uur of drie wordt de uitspraak van Juanra's cassatieproces verwacht.Vanochtend om 10.00 is er weer een delegatie naar het ICC (international Criminal Court) getogen en dit keer werd men wel te woord gestaan, door Dhr. Phakiso, een adviseur van het ICC. De situatie van Juanra werd uitgelegd en de aanklacht die we wilden indienen, tegen Garcon en Aznar wegens marteling en vervolging, toegelicht. Dhr. Phakiso verzekerde de groep dat hij de zaak zou voorleggen aan de toekomstige officier van justitie. Op dit moment zijn er nog geen officieren van justitie benoemd en tot Juni worden er geen zaken in behandeling genomen. Om de aanklacht te ondersteunen werden er ook twee boeken overhandigd, het TAT report 2001 'Torture in the Basque Country', een document 'Freedom of expression and opinion and right of association in the Basque Country' en een petitie ondertekend door meer dan 700 organisaties en personen.
Om half drie hoorden we dan het ontstellende nieuws dat de uitspraak wederom uitgesteld werd, ditmaal tot 20 mei en evenals de voorgaande twee keren zonder reden. Op de geplande persconferentie deze middag kwam bijna niemand opdagen, behalve iemand van een regionale krant die er gisteren ook al was. De tijdsplanning van de actieweek blijkt slecht gekozen omdat de kabinetsformatie op knallen staat en zie er dan nog maar eens tussen te komen.

Woensdag 9 april

Na het slechte nieuws van gisteren besloten we vanochtend om 10.00u naar de Hoge Raad te gaan om verhaal te halen en te laten zien dat er een steungroep is die deze zaak al ruim een jaar volgt en campagne voert. Er mochten drie mensen naar binnen die te woord werden gestaan, gevraagd werd om een reden voor uitstel en of er zekerheid gegeven kan worden over de nieuwe datum. De dame met wie gesproken was zou het voorleggen en vrijdag terugbellen. Ze belde echter al na een half uur en gaf als reden voor uitstel dat het toch echt door zorgvuldigheid in het behandelen van de zaak uitgesteld werd. Het is immers een flink dossier. Zekerheid voor de volgende datum kon ze niet geven, wel zei ze dat zij drie dagen van te voren gebeld kan worden en dan wel weet of het weer wordt uitgesteld of niet.
Na de Hoge Raadwerd er meteen doorgelopen naar het martelmuseum "De gevangenenpoort", er werd een spandoek ontrold en geflyerd terwijl er een performance opgevoerd werd waarbij een arrestant door de politie "verhoord" wordt met slagen, een plastic zak over het hoofd en electro-shocks. Een groot gedeelte van het passerend publiek was hier behoorlijk door ontdaan en vond het schandelijk dat dit nog steeds gebeurt. Terug op het plein kwam er 's middags een telefoontje dat Juanra is overgeplaatst! Hij is van unit 1 overgeplaatst naar de net nieuwe unit 7b waar nu nog maar 5 gevangenen zitten. Het zal wellicht beter zijn dan unit 1, die zich in het oudste gebouw van de bajes bevond. Overigens loopt er ook sinds drie weken een verzoek tot overplaatsing naar Over-amstel van de gevangenis in Vught zelf.
Er werd besloten vanavond op te breken in Den Haag en vanuit Amsterdam naar Vught te gaan morgenvroeg. De hongerstakers hebben in Amsterdam hun hogerstaking beeindigd en gezamenlijk een maaltijd genuttigd.

Donderdag 10 april

Uit solidariteit met Juanra en om te laten zien dat we nog steeds boos zijn dat hij vastzit zijn we weer eens met zijn allen lawaai gaan maken in Vught. Er waren ongeveer 40 mensen.

Lees de aanklacht tegen Aznar en Garzon