Actie voor Juanra noodzakelijk

Beste mensen,
Direkte actie is noodzakelijk om Juanra overgeplaatst te krijgen naar een betere gevangenis-Unit. Juanra werd op vrijdag 21 februari 2003 overgeplaatst van Unit 2 naar Unit 1. De mogelijkheden die gevangenen hebben in de verschillende units in de bajes in Vught verschillen aanzienlijk van elkaar. Juanra is er met zijn overplaatsing flink op achteruit gegaan. Volgens de directeur van P.I. Nieuw Vosseveld (zoals de bajes in Vught officieel heet), B. Molenkamp, is Juanra overgeplaatst omdat Unit 2 een andere bestemming krijgt. (Huis van Bewaring voor jongvolwassenen) Juanra wordt dankzij een interne reorganisatie aanzienlijk zwaarder gestraft. Dat vinden wij onacceptabel.

Juanra's advokaat, Victor Koppe, heeft een verzoek tot overplaatsing ingediend naar een lichter regime, in de buurt van Amsterdam of desnoods in een andere unit in Vught. Een antwoord op dit verzoek is nu, 3 weken later, nog niet binnen. Bovendien is een eventuele negatieve beslissing niet aanvechtbaar.

Juanra die sinds 26 oktober 2002 weer vast zit is flink aangeslagen door zijn overplaatsing. Juanra kent deze Unit uit de tijd dat hij daar vastzat gedurende de eerste vijf maanden van zijn detentie [van medio januari tot eind juni 2002]. In Unit 1 heerst een regime van totale controle en een bijna complete inperking van de rechten van de gedetineerde.

Het regime voor Juanra in Unit 1:

  • 23 uur per dag op zijn cel.
  • slechts vier uur per week `recreatie’.
  • één uur sport per week.
  • luchten in een van boven afgesloten kooi van achttien bij drie meter.
  • een stuk minder telefoongesprekken.
  • geen echt raam meer in zijn cel maar slechts met een niet te openen `venster’ van matglas.

Directeur Molenkamp zegt geen invloed te hebben op de overplaatsing van Juanra naar een andere bajes. Hij kan er echter wel voor zorgen dat Juanra binnen Vucht een betere plek krijgt.

Schrijf, mail of fax de bajes en eis betere condities voor Juanra!
Stuur ons aub een kopie via info@freejuanra.org

B. Molenkamp
Algemeen directeur
P.I Nieuw Vosseveld
Lunettenlaan 501
5263NT VUGHT
Nederland

Fax: 073-6582529 (tijdens kantooruren faxen)
e-mail: B.Molenkamp@vosseveld.DJI.minjus.nl

Schrijf Juanra:

Juan Ramon Rodriguez Fernandez
p/a
P.I Nieuw Vosseveld
Lunettenlaan 501
5263NT VUGHT
Nederland

Meer informatie vind je op: http://www.freejuanra.org

Groeten van de Steungroep Free Juanra

Steungroep Free Juanra
info@freejuanra.org
telefoon: 06-19322304
giro: 6800419 t.n.v. SPG, Amsterdam, onder vermelding van 'free juanra'