Amsterdam, 26-2-2003

Op vrijdag 21 februari werd Juanra overgeplaatst naar een strenger regime omdat unit 2 waarin hij verbleef geschikt wordt gemaakt voor jongeren. We stuurden de directeur van de bajes in Vucht een petitie per fax met 6 meter handtekeningen om hiertegen te protesteren en te eisen dat hij wordt overgeplaatst naar een vergelijkbaar of lichter regime, liefst naar Amsterdam.

De leiding van de gevangenis en de bevoegde commissie die gaat over de plaatsing van gevangenen ontvingen een bezwaarschrift van Juanra's advocaat tegen de overplaatsing. De gevangenisleiding verschuilt zich achter de voorgenoemde commissie door te zeggen dat zij niet over overplaatsing beslissen. Deze commissie heeft nog steeds niet geantwoord.

Juanra heeft net 7 dagen in isolatie gezeten omdat hij een potje soep op zijn cel aan het opwarmen was en het brandalarm afging.

Zo werkt dat in Vught
Juanra teruggeplaatst in isolatieregime

Afgelopen vrijdag 21 februari werd de politiek gevangene Juan Ramón Rodríguez Fernández, barcodenummer 3327890091266, op de hoogte gesteld van het feit dat hij die zelfde dag nog overgeplaatst zou worden naar ` Unit 1’ van de Penitentiaire Inrichting Nieuw Vosseveld. Sinds 26 oktober 2002 zit Juanra weer vast in de Vughter gevangenis. Twee maanden geleden werd hij overgeplaatst van `Eenheid 3’ [doorgangsstation voor de binnenkomers] naar ` Unit 2’. Deze mededeling van afgelopen vrijdag schokte Juanra hevig, aangezien hij die `Unit 1’ al kende uit de tijd dat hij daar vastzat gedurende de eerste vijf maanden van zijn detentie [van medio januari tot eind juni 2002]. In die eenheid heerst een regime van totale controle en een bijna complete inperking van de rechten van de gedetineerde.

De directeur van ` Unit 2’ stelde Juanra ervan op de hoogte en deelde hem mede dat zijn leeftijd de reden was voor de overplaatsing, aangezien in ` Unit 2’ alleen nog jongeren zouden worden vastgehouden. Juanra werd met een dermate belabberde onderbouwing van de beslissing overgebracht naar ` Unit 1’ dat zijn advocaat moest ingrijpen. De uitleg die de directeur van ` Unit 1’ aan de advocaat gaf was een volslagen andere. ` Unit 2’ zou verbouwd gaan worden, wat tot gevolg heeft dat er vanaf heden enkel nog reeds veroordeelde gevangenen zullen worden ondergebracht. Om die reden waren de gedetineerden die in ` Unit 2’ `verbleven’ overgeplaatst naar andere gevangenissen of naar `Unit 1’ met hetzelfde regime als in `Unit 2’.

Op dit moment is de situatie als volgt: alhoewel de directeur stelt dat er meer gevangenen uit `Unit 2’ zijn overgeplaatst naar `Unit 1’, zegt Juanra dat hij de enige is die naar die Unit werd overgeplaatst en tevens zegt hij dat zijn regime ernstig verzwaard is door allerlei extra beperkingen. In feite verkeert hij opnieuw in het strenge standaardregime van `Unit 1’: 23 uur per dag op zijn cel, slechts vier uur per week `recreatie’; één uur per week sport; nog minder telefoongesprekken; zonder echt raam in zijn cel en slechts met een `venster’ dat nog niet eens lichtdoorlatend is; als hij nu gelucht wordt is het weer in een afgeschermde openlucht kooi van achttien bij drie meter.

Gezien de uiterst ondoorzichtige beredenering en houding van de gevangenisautoriteiten, eisen wij dat Juanra teruggeplaatst zal worden naar het regime van de Unit waarin hij hiervoor verbleef of nog beter dat hij volledig in vrijheid gesteld wordt. Wanneer ze niet voldoende plaats hebben in deze gevangenis, gevestigd op het terrein van het voormalige concentratiekamp Vught, dient hij overgeplaatst te worden naar een gevangenis in de buurt van Amsterdam waar zijn vriend(inn)en en kameraden wonen. Zo werkt dat in de Penitentiaire Inrichting te Vught, een gevangenis waar een juridische procedure tegen loopt vanwege de onmenselijke omstandigheden waaronder de gevangenen in `Unit 5’, onder het zogenaamde EBI-regime [Extra Beveiligde Inrichting], verkeren. Mensen zijn geen beesten of artikelen met een nummer of die je een barcode opplakt en ze dienen ook niet als zodanig behandeld te worden. Gevangenen zijn mensen en hebben rechten die gerespecteerd dienen te worden.

Juanra uit het isolatieregime!
Juanra vrij!

Steungroep Free Juanra
http://www.freejuanra.org
info@freejuanra.org