5 november 2002

Rechters te laf om politiek te dwarsbomen.
Juanra blijft opgesloten.

Vandaag behandelde de rechtbank het verzoek tot schorsing van Juanra's detentie. Juanra werd op 25 juni, na een verblijf van vijf maanden in isolatie detentie in Vught op borg van 20.000 euro vrijgelaten. Vervolgens besloot op 17 september een andere rechter deze borgstelling te verlengen tot het moment dat Juanra's uitlevering definitief zou zijn. Het O.M. ging tegen deze uitspraak in beroep bij het hof en won. Juanra meldde zich op 25 oktober en zit sindsdien in de gevangenis in Vught.

Dat Juanra niet vluchtgevaarlijk is en dus zinloos wordt opgesloten bewees hij zelf door tot drie keer toe op een zitting te verschijnen, wetende dat hij hier serieus het risico liep weer opgesloten te worden. Om aan iedereen duidelijk maken dat we Juanra's opsluiting een totaal zinloze en verwerpelijke, politieke beslissing vinden riepen we mensen op een petitie te tekenen en geld ter beschikking te stellen voor het verhogen van Juanra's borg. Dit bleek een groot succes. Binnen één week stonden 128 mensen met meer dan 60.000 euro garant dat Juanra niet zou vluchten.

Dat mocht dus niet baten. De politieke druk van het Openbaar Ministerie en Spanje bleek te groot te zijn. Het verzoek werd behandeld door de rechters Blekxtoon en Bonga-Sigmond. Dezelfde rechters die eerder besloten dat Juanra op borgtocht vrij kon komen en blijven, gaven nu aan niet meer om de uitspraak van het hof heen te durven.

Officieel zit Juanra, van wie Spanje uitlevering eist, opgesloten omdat zijn vlucht de verhouding tussen Nederland en Spanje zou schaden. Nu we overtuigend hebben aangetoond dat er geen vluchtgevaar bestaat is het dan ook volstrekt zinloos en schandalig dat Juanra de komende maanden achter tralies moet blijven.

Nederland steekt met dit gebaar haar duim op naar een land waar momenteel een heksenjacht aan de gang is tegen alles dat fundamentele kritiek levert op de staat. Politieke partijen worden daar verboden, sociale en politieke opposanten monddood gemaakt, gemarteld en opgesloten.

Juanra heeft momenteel in Spanje geen enkele kans op een eerlijk proces. In plaats van pro-actief mee te werken zou Nederland, een land dat ooit bekend stond om haar vooruitstrevendheid, een statement moeten maken door Juanra niet uit te leveren en onmiddellijk vrij te laten.

Nederland en de overige Europese lidstaten verdringen zich echter om hun spierballen te laten zien als het over veiligheid gaat. Voor een fictief gevoel van veiligheid worden in rap tempo onze burgerrechten en vrijheden ingeperkt. Critici zoals Juanra zijn de eersten die daar de gevolgen van mogen voelen.

De steungroep Juanra is ervan overtuigt dat deze tendens niet zonder slag of stoot gekeerd kan worden. We zullen dus blijven vechten. Juanra moet vrij!

Meer info op: www.freejuanra.org
Contact via: info@freejuanra.org en 06-19322304