***** PERSVERKLARING ******

Dinsdag 5 november : schorsingsverzoek tegen Juanra's detentie.
116 mensen zamelden nog eens 36.570 euro in voor zijn borgstelling.

Sinds 25 oktober zit Juanra weer in de gevangenis in Vught. Het is tijd dat hij er weer uit komt.

Op 5 november vechten we Juanra's zinloze politieke opsluiting aan. Een van de redenen die het gerechtshof gaf om hem weer op te sluiten was dat de huidige borg van 20.000 euro niet door mensen uit Nederland maar door sympathisanten uit Spanje was opgebracht. Inmiddels hebben ook 116 mensen in Nederland hun politieke steun uitgesproken en meer dan 36.000 euro ter beschikking gesteld voor het verhogen van zijn borg.

Daarmee zeggen deze mensen dat zij niet geloven dat Juanra vluchtgevaarlijk is.
Juanra heeft ook zelf bewezen niet te willen vluchten. Tot 3 keer toe verscheen hij op de zitting, wetende dat hij hier serieus het risico liep om weer te worden opgesloten.Ook toen op 24 oktober de rechtbank besloot dat hij weer de gevangenis in moest, en hem vrijliet met de mededeling dat hij zich een dag later moest melden ging hij er niet vandoor.

Juanra's opsluiting is dus overduidelijk een politieke beslissing. Nederland haalt hiermee een wit voetje bij de Spaanse autoriteiten. De huidige politieke situatie in Spanje en Baskenland begint inmiddels vormen van een rechtse dictatuur aan te nemen. Politieke partijen worden verboden, sociale en politieke opposanten monddood gemaakt, gemarteld en opgesloten.

Juanra heeft daarom geen kans op een eerlijk proces in Spanje en dient daarom niet te worden uitgeleverd en onmiddellijk te worden vrijgelaten. In plaats van hieraan mee te werken zou Nederland de diplomatieke betrekkingen met Spanje op een laag pitje moeten zetten.

Dinsdag 5 november, 12.15 uur zullen wij onze mening laten horen en hopelijk Juanra weer mee naar huis nemen uit het gerechtsgebouw aan de parnassusweg.

Juanra moet vrij!

Steungroep Free Juanra
06-19322304
info@freejuanra.org
www.freejuanra.org

***** EINDE PERSVERKLARING ******