1 oktober 2002

De rechtbank heeft besloten dat uitlevering van de Catalaanse activist en zanger van de hardcore band KOP toelaatbaar is.

Het verzoek tot uitlevering besloeg drie punten van beschuldiging:
- lidmaatschap van/samenwerking met een terroristische organisatie
- poging tot samenzwering tot het plegen van moord
- optreden als verbindingspersoon tussen het ETA comando te Barcelona en de leiding van die organisatie in Frankrijk

De rechtbank besloot dat de eerste twee punten als één behandeld worden en wees de eis tot uitlevering voor deze punten toe.

Uitlevering voor het derde punt werd afgewezen. De rechtbank deelde de bezorgdheid van de verdediging van Juanra voor de mogelijkheid dat Juanra het slachtoffer zal worden van marteling in Spanje, maar oordeelde dat dit een zaak van de Spaanse justitie is en verdachten ook in Spanje de wettelijke mogelijkheid hebben om een aanklacht wegens mishandeling of marteling in te dienen. De rechtbank gaat het Nederlandse ministerie van Justitie adviseren de Spaanse autoriteiten te verzoeken om Juanra, wanneer hij definitief uitgeleverd wordt, niet `incomunicado' (in totale isolatie gedurende 5 dagen, gedurende welke bij vermeende ETA-verdachten geregeld gemarteld of mishandeld wordt) te detineren. De rechtbank sloot ook niet uit dat de vermeende chef van het Barcelonese ETA- comando, Fernando García Jodra, gedurende de eerste 5 dagen van zijn detentie in augustus 2001 gemarteld kon zijn, maar oordeelde dat er geen schriftelijk bewijs is dat dat hardmaakt.

García Jodra zou, aldus de rechtbank, volgens de Spaanse wet, de mogelijkheid hebben om een aanklacht in te dienen tegen marteling of mishandeling waarvan hij stelt het slachtoffer te zijn geweest. García Jodra legde gedurende die eerste vijf dagen van zijn `incomunicado' detentie een verklaring af waarin belastende uitspraken voor Juanra werden gedaan. García Jodra trok na zijn `incomunicado'-detentie, bij de voorgeleiding voor de rechter- commissaris direct zijn bij de politie afgelegde verklaring weer in en deed kort daarna een aanklacht wegens marteling en mishandeling.

Juanra's advocaat kondigde, na ruggespraak met Juanra, aan dat de verdachte in cassatie bij de Hoge Raad zal gaan. Dat zal nog minstens een half jaar duren. Afhankelijk van het arrest (vonnis) van de Hoge Raad neemt het ministerie van Justitie daarna een beslissing over de uitlevering. Tot de beslissing van het ministerie van Justitie blijft Juanra op borgtocht vrij (in juni 2002 werd 20000 euro borg voor hem betaald).

Wij zijn blij dat we Juanra nog onder ons hebben, maar tegelijkertijd woedend over het oordeel van de Amsterdamse rechtbank. Het halfslachtige delen van de bezorgheid van de verdediging voor mogelijke marteling/mishandeling wordt gepaard aan een buigen voor de opeenstapeling van leugens en verdraaiingen die de Spaanse autoriteiten de laatste tien maanden hebben gepresenteerd en voor het standaard toepassen van mishandeling/marteling bij vermeende ETA-arrestanten. De Spaanse autoriteiten bedienen zich van praktijken, die door velen voorbehouden worden aan Latijnsamerikaanse dictaturen, en poogd het laatste decennium in toenemende iedere vorm van radicale oppositie monddood te maken door onbewezen banden met de clandestiene Baskische organisatie ETA te suggereren. Afgelopen voorjaar stelde de Spaanse regering zelfs voor om de `antiglobaliseringsbeweging' op de Europese lijst van terroristische organisaties op te nemen. Voor alsnog werd dit voorstel afgewezen door het merendeel van de overige lidstaten.

De rechtbank ging op een aantal door de verdediging aangevoerde punten in het geheel niet in. Op grond van deze omissies zal Juanra's advocaat Victor Koppe dan ook cassatie (hoger beroep) aantekenen.

Na het bekend worden van het vonnis brak er op de publieke tribune groot tumult uit onder de aanwezige sympathisanten van Juanra. Er werden een aantal spandoeken ontrold en de ruit van de afgeschermde publieke tribune werd met handen met rode verf bewerkt, ter symbolisering van de dagelijkse martelpraktijken die in Spanje plaatsvinden.

Juanra moet definitief vrij.

Geen uitlevring van Juanra aan een martelend justitieel systeem!

Alle aanklachten tegen Juanra moeten van tafel!

De tekst van dit belachelijke vonnis staat hier