spanje marteltGeen uitlevering van Juanra aan Spanje!!

In januari 2002 werd Juanra Rodriguez in Amsterdam opgepakt, op basis van beschuldigingen uit Spanje dat hij informatie zou hebben verstrekt aan een commando van de ETA in Barcelona.
Juanra heeft ruim vijf maanden in Vught in isolatie gezeten, en kwam eind juni op borgtocht vrij.

Volgens ons is Juanra het slachtoffer van de totaal doorgedraaide strijd tegen het terrorisme in Europa. Spanje misbruikt de strijd tegen ETA om een steeds grotere kring van politieke opposanten de mond te snoeren.

Dat blijkt uit de aanpak van het Baskische onafhankelijkheids-streven: in plaats van dialoog en een politieke oplossing worden partijen, kranten en andere organisaties verboden en gecriminaliseerd.
Maar ook tegen andere bewegingen en bevolkingsgroepen zet Spanje nog marteling en repressie in, zoals elk jaar weer blijkt uit de Amnesty-International rapporten.

Eerder dit jaar probeerde Spanje in de EU de anti-globaliseringsbeweging tot ‘terroristisch’ te verklaren. Zo wordt de ‘oorlog tegen het terrorisme’ van na 11 september steeds meer tot een oorlog tegen elke vorm van politieke oppositie.

De beschuldigingen tegen Juanra worden in het uitleveringsverzoek nergens hard gemaakt; het enige ‘feit’ is een verklaring van iemand die onder marteling is verkregen. Deze persoon heeft zijn verklaring ogenblikkelijk ingetrokken zodra hij uit de beruchte Spaanse politiecellen kwam.
Spanje wringt zich in onmogelijke bochten en weerspreekt zichzelf voortdurend om Juanra in handen te krijgen. De beschuldigingen werden door Spanje nu al vier keer aangepast zonder dat daar enig nieuw bewijs tegenover stond.

Uitlevering van Juanra door Nederland zou acceptatie betekenen van martelen en politieke repressie in Spanje. Dat is onaanvaardbaar!

Juist nu, in een politiek klimaat waarin ook in Nederland allerlei vanzelfsprekende rechten op de tocht komen te staan, is het belangrijk om met veel mensen een duidelijk geluid te laten horen.

  • Kom op 17 september (Prinsjesdag) om 9.00 uur naar Juanra’s proces, op de Parnassusweg 220 in Amsterdam.
    We zullen met performances, muziek en spre kers ons verzet laten horen.

  • Op 13 september om 21 uur is er een informatie-avond in Vrankrijk,
    Spuistraat 216, Amsterdam

Spanje martelt en onderdrukt oppositie!
Nederland mag daaraan niet meewerken!