***PERSVERKLARING***

Solidariteitscomité FreeJuanra
06-19322304 www.freejuanra.org

OMSTREDEN UITLEVERINGSPROCES TEGEN CATALAANSE POLITIEKE ACTIVIST JUANRA VANGT AAN

Dinsdag 25 juni aanstaande vindt de eerste openbare zitting plaats in de omstreden uitleveringszaak tegen de Catalaanse politieke activist en zanger van de band KOP, Juan Ramón Rodríguez Fernández (JuanRa). De zitting vangt aan om 13:00 uur op de Parnassusweg in Amsterdam.

Tijdens de zitting zullen zowel de Officier van Justitie, mw. mr. Ang, als de advocaat van JuanRa, mr. Koppe, hun pleidooien houden. Bovendien verwachten we een uitgebreide toespraak van JuanRa zelf.

In diverse Europese steden worden acties gevoerd tegen de mogelijke uitlevering van JuanRa aan Spanje. Op 8 juni demonstreerden ruim driehonderd mensen in Amsterdam tegen de detentie en dreigende uitlevering van JuanRa aan Spanje en werd het Spaanse consulaat aldaar bezet. Voor meer actienieuws en achtergrondinformatie verwijzen we u naar onze website www.freejuanra.org.

De detentie en dreigende uitlevering van JuanRa aan Spanje is omstreden. Velen vinden dat JuanRa om politieke redenen vervolgd wordt. JuanRa is actief als antifascist, trad geregeld op als perswoordvoerder van de kraakbeweging in Barcelona en heeft zijn solidariteit met het Baskische onafhankelijkheidsstreven nooit onder stoelen of banken gestoken. JuanRa is als een luis in de pels voor de rechts-populistische regering van Aznars Partido Popular. JuanRa is niet de eerste die om politieke redenen vervolgd wordt sinds de Partido Popular in Spanje aan de macht is. Met name sympathisanten van de Baskische onafhankelijkheidsbeweging moeten het daarbij ontgelden en zijn het slachtoffer van willekeurige arrestaties en steeds regelmatiger voorkomende martelingen in politiebureaus. Maar ook de sociale bewegingen in Barcelona worden al sinds 1992 belaagd door de Spaanse politie en justitie. Talloze malen heeft de Spaanse overheid gepoogd activisten te criminaliseren door vermeende banden met ETA of aanverwante organisaties voor te spiegelen, zonder dat daar enig bewijs voor was.

Onze overtuiging dat Juanra enkel om politieke redenen wordt vervolgd, wordt gesterkt door het volstrekt ongeloofwaardige verhaal dat door de Spaanse autoriteiten wordt gefabriceerd. De door Spanje overlegde stukken zijn onderling tegenstrijdig en bewijsbaar leugenachtig. De Spaanse autoriteiten nemen, met andere woorden, een loopje met de Nederlandse justitie. Het enige bewijs dat JuanRa ook maar iets met ETA te maken heeft, is een onder marteling verkregen verklaring dat JuanRa twee namen van extreemrechtse personen aan een ETA-lid zou hebben doorgegeven. Hiervan zegt zelfs de Spaanse officier van Justitie dat JuanRa dit niet heeft gedaan.

Als JuanRa wordt uitgeleverd heeft dat niets met rechtvaardigheid te maken maar alles met internationale machtsverhoudingen en de steun die westerse landen elkaar geven in de totaal uit de hand gelopen 'oorlog tegen het terrorisme'. Uitlevering van Juanra door Nederland zou acceptatie betekenen van martelen en politieke repressie in Spanje. Dat is onaanvaardbaar!

Hoeveel burgerrechten moeten we inleveren om een gevoel van veiligheid te creeren?

***EINDE PERSVERKLARING***