8 juni: Text van JuanRa vanuit de bajes in Vught.

In dit geweldige Europa dat, zoals verordonneert door het kapitaal, in wording is, wil men onze levens, onze gedachten en zelfs onze gevoelens globaliseren. En daarom wordt er een concept verspreid van één enkele waarheid, één enkel te volgen model en één enkele wereld waarin men zwijgend moet leven en sterven. Al diegenen die een alternatief zoeken voor dit eenheidsworst-denken zullen deel gaan uitmaken van de zogenaamde as van het kwaad.

Niettemin is het in dit grootse politionele Europa legaal dat de geüniformeerde macht je een kogel door je kop jaagt wanneer je demonstreert tegen de politiek van de G-8 of van de Europese Unie. En in dit grootse militaire Europa is het legaal om duizenden en duizenden soldaten uit te zenden om landen, religies en culturen te onderwerpen met `intelligente bommen', telkens wanneer de stem van haar baas dat vanuit Washington verordonneert. En in dit grandioze Europa van het kapitaal is het legaal om te ondernemer te zijn die gebruik maakt van Aziatische en Afrikaanse jongetjes en meisjes en hen tot slavernij dwingt, om zijn vuile winsten nog verder te doen toenemen. In dit goede Europa van het kapitaal is het legaal dat de media bij voorbaat de gevaarlijken veroordelen, dat wil zeggen degenen die men beschouwt als een gevaar vanwege onze kritische gedachten. De bijkomende slachtoffers van oorlogsvoering zijn als ze Serven, Bosniërs of Hertzegovinianen zijn, ook toegestaan. Het is legaal om kranten en tijdschriften te sluiten, het is legaal om politieke gevangenen gevangen te zetten en te martelen, en het is legaal om sociale bewegingen te criminaliseren.

In dit glorieuze Europa hebben enkel en alleen de democraten altijd gelijk, ten koste van iedereen en tegen elke prijs. Maar wat betekent het om democraat te zijn in dit grootse Europa van het kapitaal? Democraat zijn betekent de huidige machtsstructuren en zijn spelregels te accepteren, democraat zijn beperkt zich tot het uitbrengen van je stem met behulp van een papiertje en door een kruisje bij een naampje te zetten: een mooie pantomime, men mag één maal in de vier jaar democraatje zijn. En wat gebeurt er wanneer de bevolking, wanneer we alle dagen van alle jaren democraten willen zijn?

De regering van Chávez en zijn bolivariaanse beleid werden tot achtmaal toe in de afgelopen drie jaar bij referenda door bijna 80% van de Venezolaanse bevolking toegestemd. Niettemin zegt men ons in Europa dat Venezuela niet democratisch is. Waarom? Omdat Chávez en zijn regering de beperkingen van de partijdemocratieën en klassieke parlementaire democratieën hebben doen verdwijnen. Democraat zijn betekent het aannemen van nieuwe vormen van werkelijke participatie en het scheppen van nieuwe voorstellen voor maatschappelijke actie, omdat de democratie op het volgende neerkomt: dat de bevolking de macht van de bevolking gebruikt en niet in het delegeren van die macht en het accepteren van onder-curatele-gestelde democratieën die bewaakt worden door Big Brother.

En wij die deze wetten niet gehoorzamen, die in het leven werden geroepen om de macht in handen te laten blijven van hen die altijd al de macht hebben, worden gecriminaliseerd en in de gevangenis gegooid. Geen enkele kritische stem moet deze schijnharmonie verstoren die door de Nieuwe Wereldorde in het leven werd geroepen. Er lijken niet veel opties, noch wegen open te blijven voor ons die hebben besloten om niet te verzuipen in dit NIETS dat ons homogeniseert en vacuüm verpakt om onze stemmen tot zwijgen te brengen. Het verzet en de dissidentie waren, zijn en zullen de mijne, de onze en die van al diegenen blijven die geloven dat, nu en altijd, zich verzetten, overwinnen betekent.

Veel liefs, kracht en solidariteit
Hasta la victoria siempre (Altijd tot aan de overwinning)

JuanRa