Preguntes parlamentàries

PREGUNTA ESCRITA P-0533/02

d'Ilka Schröder (GUENGL) al Consell
(14 de febrer de 2002)

Assumpte: La detenció del Sr. Rodríguez Fernández amb ajuda de EUROJUST.
El 16 de gener ha estat detingut a Amsterdam el Sr. D. Juan Ramón Fernández, inculpat d'haver donat suport al comando Gorbea de ETA, perquè havia facilitat a un tercer, que al seu torn tenia suposadament contactes amb ETA, l'adreça del Sr. Pedro Varela, persona suposadament pertanyent a l'extrema dreta. Aquests fets podrien tipificar-se, segons l'ordre de detenció, com a "facilitació d'informació sobre possibles objectius d'atemptats" (Jungle World n° 7, del 11 de febrer 2002). L'esmentada informació és accessible a qualsevol persona a través de la guia de telèfons de Barcelona.

Segons la premsa, la detenció ha estat el primer resultat del nou sistema EUROJUST, o sigui, de la cooperació judicial de la Unió Europea (La Vanguardia), i la petició de la fiscalia espanyola va ser atesa pel ministeri fiscal dels Països Baixos amb notable promptitud en el marc del sistema EUROJUST (NRC Handelsblad 20.01.2002). Segons informa la ONG Statewatch, el cas es va tramitar a través de pro-EUROJUST (www.statewatch.org/news2002/feb/02eurojust.htm).

¿Coneix el Consell les circumstàncies d'aquesta detenció i les bases en què es fonamenta? En cas afirmatiu, ¿quines són? Si les ignora, ¿pot indicar a quin òrgan de la UE o dels dos Estats membres competeix facilitar informacions als Diputats al Parlament Europeu i al públic en general?

¿En quina mesura van participar pro-EUROJUST o EUROJUST en aquesta detenció?, i ¿en quin fonament jurídic es van basar per a això?

¿Considera el Consell que els fets documentats -transmissió d'una adreça públicament accessible- responen a la tipificació del delicte de terrorisme de conformitat amb la decisió marc per a la lluita contra el terrorisme (14845101 - C506802001 - 20010217CNS)?

PREGUNTA ESCRITA I-0546/02

d'Ilka Schröder (GUENGL) al Consell
(18 de febrer de 2002)

Assumpte: Registre de l'edifici "Vrankrijk" d'Amsterdam per la policia holandesa.

El 17 de gener de 2002, al voltant de les 3.30 hores de la matinada, uns 200 membres del cos de policia d'Amsterdam van irrompre en l'internacionalment conegut edifici "Vrankrijk", en la Spuistraat 216, en el centre de la ciutat. Segons les declaracions dels inquilins, la policia va copejar a un veí amb una porra i li va produir ferides de consideració pel que va haver de ser tractat en l'hospital, i va enregistrar les 14 habitatges de l'edifici (www.statewatch.org). Durant el registre es van requisar alguns llibres, telèfons mòbils i una col·lecció de pistoles d'aigua. Segons el punt de vista dels inquilins, la policia també va enregistrar habitatges per a les quals no va mostrar ordre de registre alguna (http:www.indymedia.de/2002/01/13697.html).

1. ¿Quina informació té el Consell sobre el registre de "Vrankrijk"?
¿Sobre quina base jurídica es va portar a terme?
2. ¿Quines mesures pensa prendre el Consell per a evitar registres en edificis o parts d'edificis en els Estats membres?
3. ¿Quina informació té el Consell sobre propostes pròpies o propostes de la Comissió destinades a protegir millor de l'arbitrarietat policial els drets fonamentals dels ciutadans de la UE i, especialment, la inviolabilitat de l'habitatge?