Presidència de la UE: Els activistes anti-globalització són terroristes.

Jelle van Buuren 08.02.2002

L'Estat Espanyol vol una xarxa de coordinacions d'intel·ligència entre els Estats Membres per intercanviar informació dels activistes polítics.

La Unió Europea ha declarat repetidament en els últims mesos que als activistes anti-globalització no se'ls hi aplicaria la nova legislació antiterrorista. La distinció entre activistes polítics i terroristes no seria confosa. Però les noves propostes des de l'estat Espanyol, que exerceix l'actual Presidència de l'UE, mostren tot el contrari.

Segons l'Estat Espanyol, els Estats Membres de la UE han notat un "augment gradual, en diverses cimeres de la UE, de la violència organitzada per grups extremistes radicals, aterroritzant clarament la societat". Als ulls de l'Estat Espanyol, aquestes accions dels activistes anti-globalització són, sens dubte, activitats terroristes. Aquesta és la feina d'una "dèbil xarxa oculta darrera de diversos fronts socials" el que per a l'Estat Espanyol significa "organitzacions que treuen profit de la seva situació legal per ajudar i incitar la consecució dels objectius dels grups terroristes".

Segons la proposta espanyola, "el radicalisme jove urbà violent està augmentant al ser usat com a suport per grups terroristes per a aconseguir els seus objectius criminals". Per tant l'Estat Espanyol vol introduir un format estàndar per a intercanviar informació sobre aquests "incidents terroristes". Aquesta informació ha d'intercanviar-se entre els Estats Membres i la Europol. L'Estat Espanyol vol utilitzar la xarxa BDL per a l'intercanvi de la informació. Aquesta xarxa pertany a la "bureaux des liaisons", la xarxa de coordinacions d'intel.ligència en els Estats Membres.

L'objectiu de l'intercanvi és "ajudar a prevenir situacions com les sorgides en les cimeres i altres events organitzats per organitzacions internacionals", així com "processar el radicalisme jove urbà violent". El Grup de Treball Europeu sobre Terrorisme, en el que participen experts en l'aplicació de la llei i agències d'intel.ligència responsables de combatre el terrorisme de cada Estat Membre, estudia la proposta espanyola.

Després dels atacs de l'11 de setembre als Estats Units, la UE ha acordat una nova legislació per a combatre el terrorisme. La Unió va introduir una definició comuna de terrorisme i una ordre europea d'arrest. Grups de defensa de les lliberatts civils temen que aquestes propostes criminalitzin l'activisme polític. Però els ministres Europeus de Justícia han declarat una i altra vegada que la nova mesura només va dirigida als terroristes. L'activisme polític, inclús quan es torna violent en les manifetsacions, no caurà sota l'àmbit de les noves mesures.

La nova propopsta espanyola, de totes maneres, és diferent. L'activisme polític i els "fronts socials" són enllaçats directament amb terrorisme. La informació ha de ser intercanviada a través dels canals d'intel.ligència de la UE per processar a l'activisme polític. És necessari resaltar que l'Estat Espanyol afirma que les organitzacions polítiques estan "ajudant i incitant als grups terroristes a aconseguir els seus objectius". "Ajudar i incitar" són fets punibles sota la nova definisió comuna de terrorisme de la Unió Europea.

L'Estat Espanyol té una visió molt específica de terrorisme. Durant la 1ª Conferència Europea sobre Terrorisme a Madrid el Gener de 2001, el Ministre espanyol d'Interior, Jaime Mayor Oreja, va declarar: "Terrorisme no és només un grup d'escamots que actuen, sinó que és un projecte que intenta arrelar-se a la societat, i la lluita contra el terrorisme és també necessària per a lluitar contra les estructures socials, econòmiques, polítiques i també de comunicació que el sustenten i alimenten. L'Estat Espanyol està actuant en aquesta línea. Moltes organitzacions, diaris i emisores de radio han estat prohibides per decret en els últims quatre anys, sense que cap d'aquests casos es basés en una sentència judicial.

El 17 de Gener del 2001, la policia invadia una famosa "okupa legalitzada" a Amsterdam i va arrestar a Juan Ramón Rodríguez Fernández, buscat per la policia espanyola en conexió amb investigacions sobre l'organització indepndentista basca ETA. Fernández és el cantant de KOP, una banda catalana, i és acusat per la policia espanyola de tenir contactes amb un escamot d'ETA que va estar per Barcelona l'últim any. Juan Ra és buscat per passar informació de grups neonazis com CEDADE a ETA, tot i que no es té notícia que aquesta informació hagi estat utilitzada per a cometre algun tipus de dany.

Font (como a arxiu PDF): CONSELL DE LA UNIÓ EUROPEA
Bruselas, del 29 de gener de 2002 (05.02)
Grups de treball sobre terrorisme
Asumpte: Presentació d'una iniciativa de la Presidència per a la introducció d'un model estàndar per a intercanviar informació sobre incidents del terrorisme

Enllaços
Article-URL: http://www.telepolis.de/english/inhalt/te/11793/1.html