Llibertat Pres Polític Juan Ra!!

Email: info@freejuanra.org
(escriviu en anglès, holandès, alemany, castellà)

La nostra clau de PGP/GPG

Telèfon: +31-(0)6-19322304

Gir: 6800419 t.n.v. SPG, Amsterdam, indiqui per favor ' Free JuanRa ', necessitem diners per a la campanya...

 

El grup de suport "Llibertat JuanRa" a Catalunya es pot contactar a:
llibertatjuanra@hotmail.com
(escrigui en castellà, català o anglès).
També tenen el seu propi compte bancari: 2100-0606-53-0100811821 a "LA CAIXA", per a contribucions econòmiques individuals o col·lectives.

Hi ha també un grup de suport en Berlín, accessible en freejuanra@so36.net