A L'ATENCIÓ DEL SR. CÒNSOL GENERAL D'HOLANDA A BARCELONA

El passat dia 16 de gener d'aquest any, va ser detingut a Ámsterdam Juan Ramón Rodríguez Fernández, "JuanRa/", activista de diversos moviments socials alternatius de Barcelona, sota l'acusació d'un pressumpte delicte de col·laboració amb ETA.

Des d'aleshores i fins fa poc, es trobava en l'ala d'alta seguretat del centre penitenciari de Vught (Holanda), per a ser traslladat al règimen `normal', a l'espera que un tribunal holandès decideixi sobre la seva extradició sol·licitada per l'Estat espanyol. Amb motiu d'aquesta detenció i empresonament, un grup nombrós de col·lectius i persones del seu entorn vam formar la "Coordinadora de Grups de Suport al Pres Polític Juan Ra", amb la finalitat de portar a terme totes aquelles iniciatives polítiques i humanitàries tendents a aconseguir la seva immediata posada en llibertat i la protecció dels drets més fonamentals que li emparen (dret a un judici just, dret a salvaguardar la seva integritat com persona i dret a la presumpció d'innocència, entre altres), sobretot a la vista del procés d'extradició iniciat mitjançant sol·licitud formal de l'Estat espanyol. En aquest sentit, cal assenyalar, ja des d'ara, que l'acusació que recau sobre el nostre company Juan Ra prové d'una suposada incriminació per part d'un ciutadà basc, el Sr. García Jodrá, en les declaracions prestades davant el cos pseudomilitar de la Guàrdia Civil durant la seva detenció i aplicació de la coneguda en l'Estat espanyol com a "Llei antiterrorista" -avui ja derogada com a tal i inclosa en el text de la Llei d'Enjudiciament Criminal espanyol, dintre del capítol que regula el tractament dels detinguts i presos (articles 520 a 527, sent els que regulen el règim especial de tractament dels detinguts per pressumptes delictes de terrorisme, els articles 520bis i 527).

És important posar l'accent en aquesta dada, puix que el tractament legal que es dispensa al detingut per pressumpte delicte de terrorisme és de total incomunicació del mateix durant 72 hores, prorrogables a 48 hores més, durant les quals es produeixen flagrants vulneracions dels drets més fonamentals de la persona que, en definitiva, poden resumir-se en la pràctica continuada de tortures i tractes vexatoris. Així mateix, també és important destacar que dita suposada incriminación va ser totalment desmentida per part de l'esmentat ciutadà basc en la seva declaració davant el Jutjat Central d'Instrucció de l'Audiència Nacional de Madrid, denunciant expressament que durant la seva captivitat en les dependències de la Guàrdia Civil havia estat brutalment torturat per agents del citat cos i obligat d'aquesta manera a signar la seva declaració on suposadament incriminava al nostre company Juan Ra. La veritat és que existeixen nombrosos i importants informes elaborats per diferents institucions i associacions que denuncien sistemàticament que a l'Estat espanyol encara avui s'utilitza com a mètode perssuasiu i incriminatori la tortura física i psicològica dels detinguts, sobre todo sota l'auspici de la lluita antiterrorista portada a terme pels diferents cossos policials i confirmada pel poder executiu i pel poder judicial. Per això, volem mostrar la nostra preocupació al fet que el nostre company Juan Ra sigui finalment extraditat i lliurat a l'Estat espanyol, puix que a la vista de l'exposat existeixen suficients sospites que no es garantirà la seva integritat física i psicològica i, conseqüentment, serà sotmès al tracte que tants i tantes persones detingudes per delictes similars han patit al llarg dels últims anys.

D'aquesta manera, interessem de l'Estat democràtic holandès que tingui en compte que la seva col·laboració amb l'extradició del ciutadà de l'Estat espanyol, Juan Ramón Rodríguez Fernández, pot comportar una complicitat implícita amb la vulneració dels drets fonamentals que ho emparen i que estan recollits en multiplicitat de convenis internacionals i europeus i, com hem apuntat, amb la inflicció de tortures i tractes vexatoris en la seva persona durant el temps que duri la seva detenció prèvia a la posada a disposició judicial. Tingui's en compte que la concessió de l'extradició, comportaria un punt d'inflexió molt greu, puix que confirmaria la legalitat espanyola en matèria de supòsats delictes de terrorisme i legitimaria molt injustament a l'Estat espanyol en la pràctica de tortures i la vulneració sistemàtica dels drets humans per a aconseguir declaracions incriminatòries dels detinguts. I amb major importància actual, puix que el govern del Partit Popular i la seva delegada a Catalunya han iniciat els últims anys una persecució política i policial de molt dubtosa legalitat cap als moviments socials alternatius i els seus membres amb l'excusa de les possibles relacions d'ETA amb els citats moviments, creant un estat d'alarma social fortament rebutjat per la societat civil catalana. Finalment, dir que dirigim aquesta missiva a l'entendre que serà atesa degudament, máxim si tenim en compte que l'Estat holandès es caracteritza per defensar un grau de democràcia superior al del propi Estat espanyol, i en concret referent a la cobertura legal de la vulneració sistemàtica de drets humans dels detinguts i per no tenir una regulació legal del tractament dels detinguts com la que regeix a l'Estat espanyol i altres estats europeus. Així mateix, ho fem amb la ferma creença que l'Estat holandès proporciona un valor superior al dret a opinar lliurement i dissentir políticament, que és únicament el que el nostre company Juan Ra ha realitzat durant els anys que ha portat a terme la seva labor política i social dintre dels diferents moviments socials alternatius de Barcelona i Catalunya. Abans de res l'anterior, els posem en coneixement que la "Coordinadora de Grups de Suport Pres Polític Juan Ra" ha portat a terme diversos actes de solidaritat amb el nostre company Juan Ra i de denúncia de la seva situació irregular i il·legal i una campanya de recollida de signatures de suport i en contra de la seva extradició, que ja han estat enviades al Arrondisementsrechtbank (Tribunal del Districte Judicial) a l'atenció del President de la Càmera Judicial, Sr. Lic. R. Blekxtoon, així també com l'elaboració d'una postal en el mateix sentit dirigida al Aan de Minister van Justitie, Postbus 20301, 2500 EH Donin Haag, de la qual s'han enviat un total de 500 exemplars. Així mateix acompanyem la següent relació de les activitats realitzades en solidaritat i suport amb Juan Ra fins la data:

 • 26 de gener: Concentració davant el consulat holandès a Barcelona, amb prop de 200 participants
 • 27 de gener: Marxa solidària a la presó de Vught a Holanda
 • 30 de gener: Concentració davant el consulat holandès a Berlín
 • 1, 2 i 3 de març: Cap de setmana d'activitats solidàries!!!
 • el 1 a l'ACU, Utrecht: concert amb KOP i Silicon Head
 • el 2 al Vrankrijk, Amsterdam: concert amb KOP, Seein' Red i Paragraf 119
 • el 3 marxa a la presó de Vught i concert
 • 13 d'Abril: concert en solidaritat amb Juan Ra a Girona, amb l'assistència de més de 4.000 persones
 • 16-20 Abril: Tour de xerrades informatives a Holanda i Bèlgica
 • 16 abril: ACU, Voorstraat 71, Utrecht, 20.00 h
 • 17 abril: Klinker, Van Broeckhuyzenstraat 46, Nijmegen, 20.00h
 • 17 abril: Filmacademie, Overtoom 301, Amsterdam, 20.00h
 • 18 abril: Vrijplaats Koppenhinksteeg, Leiden, 20.00h
 • 19 abril: Water en Brood, Buitenom 216, Donin Haag, 20.00h 19 abril: Gent 20 abril: Salmonella, Groningen, 20.00h
 • 19 d'Abril: Concentració a Barcelona davant el consulat holandès
 • 22 d'Abril: Concentració davant el consulat holandès a Hamburg
 • Xerrades informatives en l'estat espanyol sobre la situació de Juan Ra
 • 20 i 21 d'abril: Galícia
 • 4 i 5 de maig: Castelló
 • 14 de maig: Manresa
 • 18 i 19 de maig: Madrid
 • 31 de maig: Zaragoza
 • 1 de juny: Manifestació a Barcelona
 • 2 de juny: Manifestació a Amsterdam amb l'assistència de 200 a 250 persones.

Paral·lelament va ser ocupat el consulat general espanyol També s'adjunta com a annex la següent documentació il·lustrativa (en anglès i holandès) que considerem són un bon exemple de tot l'exposat i argumentat consistent en:

 • Informe anual 2002 d'Amnistia Internacional sobre la tortura en l'Estat Espanyol
 • Informe Relator per a la tortura de l'ONU del 2002 (contenint exclusivament l'apartat sobre l'Estat Espanyol)
 • Informe del Grup contra la Tortura del País Basc que acredita les tortures patides per la ciutadana basca Iratxe Solazabal durant la seva detenció per la Guàrdia Civil al març del 2001
 • Informe de l'associació Behatokia que acredita igualment les tortures patides pel ciutadà basc Unai Romano durant la seva detenció per la Guàrdia Civil al setembre del 2001
 • Informe LAAT ONS MET RUST! (Que ens deixin en pau!) sobre la criminalització i persecució dels moviments socials a Barcelona.
 • Carta de Juan Ramón Rodríguez Fernández dirigida al jutge Sr. Blekxtoon del 24 d'abril del 2002

Esperant que presti la deguda atenció a tot l'exposat així com també que comuniqui i traslladi la següent documentació a les autoritats pertinents en l'Estat Holandès, li agraïm atentament la seva col·laboració.

Si desitja dirigir-se a nosaltres per a qualsevol qüestió, pot escriure'ns a l'adreça de correu electrònic llibertatjuanra@hotmail.com o visitar la pàgina web www.freejuanra.org

Gràcies per endavant

Coordinadora de Grups de suport al pres polític Juan Ra Barcelona, 11 de Juny del 2002