***PERSVERKLARING***

Solidariteitscomit FreeJuanra
http://www.freejuanra.org

Amsterdam 13 september 2002

Amsterdamse standbeelden veranderen van functie.
Omstreden uitleveringsproces van Juanra gaat verder op 17 september.

Talloze standbeelden in Amsterdam kregen vanochtend een plastic zak over hun hoofd getrokken. Daarbij werden bordjes geplaatst met de verklarende text:

Op dit moment wordt er iemand door de Spaanse politie gemarteld.
De plastic zak over het hoofd is een beruchte martelmethode die gebruikt
wordt door Spaanse politie bij het verhoren van politieke gevangenen.
Nederland dreigt mee te gaan werken met deze praktijken.

De standbeelden zijn onder andere: Multatuli, de poort van het Vondelpark, Ghandi op de Churchillaan, het Lieverdje en nog tientallen andere.

Met deze actie werd aandacht gevraagd voor het aankomende uitleveringsproces van de Catalaanse politieke activist en zanger van de rock-band KOP, Juan Ramn Rodrguez Fernndez (JuanRa). Juanra werd in januari in Amsterdam opgepakt op basis van bechuldigingen uit Spanje dat hij infornmatie zou hebben verstrekt aan een commando van de ETA in Barcelona.

Het proces gaat verder op 17 september. Vanaf 9.00 's ochtends zullen wij ons protest kenbaar maken bij de Parnassusweg 220, met sprekers en performances. Direct in aansluiting op het proces is er een persconferentie, met Juanra's advocaat en Juanra zelf.

Juanra heeft ruim vijf maanden in Vught in isolatie gezeten en kwam eind juni op borgtocht vrij omdat Spanje in geen overtuigende aanklacht tegen Juanra kon produceren. Dindag 17 september a.s. zal de vervolgzitting plaatsvinden aan de Parnassusweg om 10:00u. Voorafgaand vanaf 9:00u zal daar een manifestatie zijn met sprekers, muziek en een performance over martelen in Spanje. Tijdens de zitting zullen zowel de Officier van Justitie, mw. mr. Ang, als de advocaat van JuanRa, mr. Koppe, hun pleidooien houden. Bovendien verwachten we een uitgebreide toespraak van JuanRa zelf.

De detentie en dreigende uitlevering van JuanRa aan Spanje is omstreden. Velen vinden dat JuanRa om politieke redenen vervolgd wordt. JuanRa is actief als antifascist, trad geregeld op als perswoordvoerder van de kraakbeweging in Barcelona en heeft zijn solidariteit met het Baskische onafhankelijkheidsstreven nooit onder stoelen of banken gestoken. JuanRa is als een luis in de pels voor de rechts-populistische regering van Aznars Partido Popular. JuanRa is niet de eerste die om politieke redenen vervolgd wordt sinds de Partido Popular in Spanje aan de macht is. Met name sympathisanten van de Baskische onafhankelijkheidsbeweging moeten het daarbij ontgelden en zijn het slachtoffer van willekeurige arrestaties en steeds regelmatiger voorkomende martelingen in politiebureaus. Maar ook de sociale bewegingen in Barcelona worden al sinds 1992 belaagd door de Spaanse politie en justitie. Talloze malen heeft de Spaanse overheid gepoogd activisten te criminaliseren door vermeende banden met ETA of aanverwante organisaties voor te spiegelen, zonder dat daar enig bewijs voor was.

Onze overtuiging dat Juanra enkel om politieke redenen wordt vervolgd, wordt gesterkt door het volstrekt ongeloofwaardige verhaal dat door de Spaanse autoriteiten wordt gefabriceerd. De door Spanje overlegde stukken zijn onderling tegenstrijdig en bewijsbaar leugenachtig. De Spaanse autoriteiten nemen, met andere woorden, een loopje met de Nederlandse justitie.

Als JuanRa wordt uitgeleverd heeft dat niets met rechtvaardigheid te maken maar alles met internationale machtsverhoudingen en de steun die westerse landen elkaar geven in de totaal uit de hand gelopen 'oorlog tegen het terrorisme'. Uitlevering van Juanra door Nederland zou acceptatie betekenen van martelen en politieke repressie in Spanje. Dat is onaanvaardbaar!

***EINDE PERSVERKLARING